KONTROWERSJE: Różne standardy w dwóch powiatach. Czy opinia radcy jest wiarygodna?

  • 26.02.2021, 11:24
  • W. Mocny
KONTROWERSJE: Różne standardy w dwóch powiatach. Czy opinia radcy jest wiarygodna?

Podziel się:

Oceń:

Od dłuższego czasu sesje Rady Powiatu Tczewskiego odbywają się w specjalnym, zdalnym trybie. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego – Alicja Gajewska, decydując o trybie w jakim odbędzie się sesja podczas obrad nadzwyczajnej sesji 2 lutego, poprosiła o opinię radcę prawnego powiatu Macieja Kosika.

Oczywiście prawnik nie widział możliwości, by sesja odbyła się w trybie stacjonarnym. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że radca prawny - Maciej Kosik zatrudniony jest także w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Gdańskim w tamtejszym Zespole Radców Prawnych. A tamte sesje odbywają się stacjonarnie w warunkach obostrzeń sanitarnych. Uczestniczący w posiedzeniu mają nałożone maseczki dezynfekują ręce. Obrady odbywają się bez przeszkód.

Pytania bez odpowiedzi
Kontaktowaliśmy się z biurem ZRP powiatu starogardzkiego, ale pana Kosika nie było w biurze. Skierowaliśmy zatem pytania 19 lutego do rzecznik tamtejszego Starostwa – Ewy Macholla.
Zapytaliśmy m.in. czy pan Maciej Kosik wydał opinię na rzecz Starostwa starogardzkiego odnośnie trybu prowadzenia sesji powiatowej Rady Powiatu Starogardzkiego, jeśli nie wydał takiej opinii, proszę o podanie na jakiej podstawie prawnej zwoływane są sesje Rady Powiatu Starogardzkiego w trybie stacjonarnym? Przesłaliśmy także pytanie odnoszące się bezpośrednio do radcy prawnego powiatu starogardzkiego:  - Czy nie widzą Państwo sprzeczności w tym, że radca prawny Maciej Kosik wydaje opinie prawne zarówno dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd., jak i Starostwa Powiatowego w Tczewie?

Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi przed zamknięciem tego wydania. Nie udzielenie ich tłumaczono brakiem wystarczającej ilości czasu potrzebnych na sporządzenie odpowiedzi.

Interpelacja i odpowiedź prawnika
W Starostwie Powiatowym w Tczewie rzecznik prasowy Marcin Stolarski zastrzegł, że radca prawny M. Kosik, udziela tylko i wyłącznie opinii prawnych na rzecz urzędników starostwa i nie udziela wypowiedzi dziennikarzom. Zapytaliśmy czy radca odniósł  się oficjalnie co do trybu prowadzenia sesji powiatowych.
- Pismem 3 lutego br. radca prawny Maciej Kosik odpowiedział na interpelację radnego powiatu Dariusza Godlewskiego, w którym udzielił radnemu opinii prawnej – poinformował nas rzecznik powiatu tczewskiego.  

Jak brzmiała interpelacja radnego D. Godlewskiego?
W interpelacji radny pytał: „jakie istnieją prawne przeszkody przeprowadzenia sesji Rady Powiatu Tczewskiego w trybie stacjonarnym? Czy istnieje prawny zakaz zwoływania sesji w trybie stacjonarnym?
Radny uzasadnił swoje pytanie w następujący sposób: „Motywem mojego zapytania są sesje rad powiatów np. chojnicki, wejherowski, kartuski i gmin np. Tczew, Skarszewy, odbywające się w trybie stacjonarnym przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Bardzo proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości, dlaczego w tych powiatach oraz wielu innych mogą odbywać się sesje w trybie stacjonarnym, czy jest to zgodne z obowiązującym prawem i na podstawie jakich przepisów prawnych mogą się one odbywać. Pani Wiceprzewodnicząca Rady ma prawo zwoływać sesje w trybie zdalnym, aczkolwiek uważam, że nie jest to równoznaczne z zakazem zwoływania sesji w trybie stacjonarnym”.  
Interpelacja wpłynęła 22 stycznia br., natomiast odpowiedzi udzielono 3 lutego br.
Radca M. Kosik powołał się na ustawę z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zgodnie z którą: „rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał (...)”. Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje jedynie „stacjonarny” tryb odbywania sesji rady powiatu w formie posiedzenia.
Powołał się także na zapisy art 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842).
Maciej Kosik przytacza w tym miejscu zapisy ustawy, które dopuszczają prowadzenie obrad przy „wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)”.
Prawnik przytacza zapis ustawy par. 28 ust. 11 rozporządzenie Rady Ministrów z dni. 21 grudnia 2020 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (D. U. 2020 poz. 2316). (czwarte takie rozporządzenie), która przewiduje całkowity zakaz organizowania innych niż określonych w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań. Zdaniem radcy prawnego określenie ustawowe „niezależnie od ich rodzaju” rozszerza zakaz wszelkich zgromadzeń także na stacjonarne obrady radnych powiatowych, dopuszczając jednocześnie posiedzenia zdalne bez zgromadzenia w jednym miejscu. Zdaniem radcy przepis o o zakazie zgromadzeń należy stosować również do spotkań tego organu samorządu terytorialnego.
Znamienna jest konkluzja odpowiedzi prawnej na interpelację: „Tak więc odpowiadając na pytanie radnego Dariusza Godlewskiego należy stwierdzić, iż zakaz odbywania sesji rady powiatu w formie „stacjonarnej” wynika z zakazu zgromadzeń wprowadzonego w związku ze stanem epidemii przez Radę Ministrów RP.”   

Czy doszło do podważenie wiarygodności radcy?
Autor interpelacji Dariusz Godlewski, przyznaje że wielu radnych powiatu tczewskiego uważa, że sprzeczne opinie tego samego prawnika w dwóch sąsiadujących samorządach, wydają się czymś dziwnym. Zdaniem radnego doszło tym samym do zastosowania podwójnych standardów i podważenia wiarygodności radcy prawnego Macieja Kosika.

- Wydaje mi się dziwną postawą radcy prawnego Macieja Kosika jego zatrudnienie w dwóch samorządach – mówi radny Dariusz Godlewski. - Dlaczego będąc radcą prawnym w Starostwie Starogardzkim, nie interweniuje przeciwko prowadzeniu sesji w trybie stacjonarnym, skoro w Tczewie wydaje się to według niego być w sprzeczności z ustawą?  Z drugiej strony to tylko interpretacja prawna radcy i pani wiceprzewodniczącej Alicji Gajewskiej. Obecnie przepisy prawa dopuszczają organizowanie sesji zarówno w sposób zdalny, jak i stacjonarny. Nie ma żadnego zakazu zwoływania obrad w trybie stacjonarnym. Powiat tczewski dysponuje bazą jak np. sale gimnastyczne szkół, gdzie można byłoby zorganizować w sposób bezpieczny obrady. Dlaczego Pani przewodnicząca ogranicza nasze prawo do wyboru przewodniczącego? Dlaczego nie poddaje pod głosowanie trybu zwoływania sesji? Sesje samorządowe lub komisje to nie spotkania rozrywkowe. Podejmujemy ważne decyzje. Powinniśmy kontaktować się bezpośrednio, a nie tylko na odległość. Oprócz tego sesje zdalne wykluczają publiczność z udziału w obradach...

W. Mocny

Komentarze (7)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Dawid
Dawid 26.02.2021, 13:09
Pamiętajcie kto jakie poglądy wyznawał i z kim trzymał.Jak zabraknie pieniędzy na socjale i inne obiecanki, to będą w podskokach opuszczać szeregi jedynie słusznej parti i udawać ,że są z większością społeczeństwa.
Dawiduś
Dawiduś 02.03.2021, 07:32
W tych powiatach nie rządzi jedyna słuszna partia
Weronika
Weronika 26.02.2021, 12:48
Pytanie do tych co plują na własne miasto,że syf, brud, ubóstwo, a trzymają się z tymi którzy propagują rozdawnictwo, nieróbstwo, jak można być tak cynicznymi?.Tych waszych wypocin to czytać się nie da, wszędzie szukacie afery i sensacji.Ktoś się do żłoba jak widać nie dostał i teraz mąci.Wezcie się ludzie do jakiejś uczciwej pracy bo żadni z was społecznicy!.
Grzegorz
Grzegorz 26.02.2021, 11:45
Radni niech pomyślą o zrezygnowaniu z diet w czasach kryzysu.Dyskusje nic nie wnoszące, jedynie wzrosty podatków.Chcecie działać to róbcie to społecznie bez wynagrodzenia.
Piotr
Piotr 26.02.2021, 12:12
Społeczników to mamy w nadmiarze.Społecznie zakładają fikcyjne konta i plują na prawo oraz lewo.Wszystko co robione jest w Starogardzie jest beee niedobre, chodzić i szukać dziury w całym to ich motto.Nie obchodzi ich, że brakuje pieniędzy ma być i basta.Polska się zadłuża, jesteśmy w czołówce państw z nowymi podatkami.Nie długo nie będzie na nic pieniędzy nawet co do gara włożyć.
Wojtek
Wojtek 26.02.2021, 12:20
Zapytaj Kóhara co włożyć do gara!
Jurek
Jurek 26.02.2021, 12:32
Wiecie dlaczego krytykują wszystko co robi się w Starogardzie, ponieważ władza nie jest ich.Każda władza na szczeblu wsi, miasta, powiatu ma być w jedynie słusznych rękach i wtedy jak nawet będzie tak samo lub gorzej, to przedstawiać będą wszystko w samych superlatywach,

Pozostałe