Rozpoczął się wyścig wyborczy. Na kogo oddasz swój głos?

  • 13.09.2019, 08:33
  • redakcja
Rozpoczął się wyścig wyborczy. Na kogo oddasz swój głos?

Podziel się:

Oceń:

Ruszył wyścig po poselskie i senatorskie mandaty. Prezentujemy sylwetki kandydatów z naszego terenu.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

KRZYSZTOF TRAWICKI
BYTONIA
NUMER 2 NA LIŚCIE

„W tym roku skończyłem 64 lata. Od 41 lat tworzę szczęśliwy związek z żoną Elżbietą. Mamy dwoje dorosłych dzieci: Stanisława i Aleksandrę oraz troje wnucząt. Jestem lekarzem weterynarii.   Mieszkamy   w   Bytoni   w   gminie   Zblewo,   gdzie   prowadzimy   przychodnię weterynaryjną. W roku 2018 minęło 30 lat mojej działalności samorządowej, na którą złożyły się m.in.: kadencja Posła na Sejm RP II kadencji (1993-1997), trzy kadencje Wójta Gminy Zblewo (1998-2002; 2006-2014), Etatowy Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego (2002-2006), Wicemarszałek Województwa Pomorskiego (2014-2018). Jestem prezesem struktur wojewódzkich PSL w woj. pomorskim. Za swoją działalność
samorządową zostałem wyróżniony i odznaczony wieloma medalami, w tym przez Prezydenta RP-A. Kwaśniewskiego i B. Komorowskiego „Złotym Krzyżem Zasługi” i „Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski”. Dwójka na pomorskiej liście PSL do sejmu nie jest przypadkowa. To dowód ciężkiej pracy, jaką   wykonałem   w   ostatnich   latach   dla   województwa. Działam   skutecznie.   Nie   ma   gminy w powiecie starogardzkim i nie tylko, której nie pomagałbym w realizacji inwestycji. Napawa mnie dumą   ustawa,   której   jestem   współautorem,   a   została   przyjęta   przez   Sejm   RP   II   kadencji „O dopłatach do inwestycji sportowych z totalizatora sportowego”. Funkcjonuje ona do dzisiaj i wszystkie gminy, naszego województwa z tej ustawy skorzystały i korzystają. Jako wicemarszałek województwa pomorskiego pilnowałem, aby pieniądze trafiały w znacznej części poza obszary metropolitalne,   na   rewitalizacje   naszych   miast,   miasteczek   i   gmin.   Dokładniej   na   poprawę infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Gdybym ponownie został Posłem na Sejm RP, oprócz ogólnie przyjętego programu PSL – Koalicja Polska, na serce sobie biorę budowę obwodnicę Starogardu Gdańskiego, dalszy rozwój naszych szpitali i opieki medycznej, opieki senioralnej, ochrony środowiska. Będę współpracował z organizacjami pozarządowymi i je wspomagał”.


MARIA DASZKIEWICZ
STAROGARD GDAŃSKI    
NUMER 11 NA LIŚCIE

„Jestem rodowitą Kociewianką. Kochającą mamą i babcią. Posiadam wykształcenie wyższe oraz podyplomowe z zakresu ochrony środowiska. Jestem przewodniczącą Forum Kobiet, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PSL w Gdańsku, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie w Pelplinie,  Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie oraz ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim.
Jestem laureatką „Bursztynowego Mieczyka”, zostałam odznaczona „Za zasługi dla Rolnictwa”,  oraz medalem Wincentego Witosa.
Powierzone mi obowiązki wykonuję z zaangażowaniem, co predysponuje mnie do reprezentowania Waszych potrzeb i interesów.  
Jeśli zostanę wybrana posłem zajmę się nową polityką ochrony środowiska, dobrą praktyką gospodarowania ,  racjonalnym użytkowaniem wód, zmniejszeniem materiałochłonności i odpadowości z produkcji, zmniejszeniem energochłonności gospodarki, ochroną gleb i racjonalnością ich wykorzystania, prawidłową gospodarką leśną, ochroną zasobów kopalin. Wprowadzeniem w technologiach spalania w energetyce, transporcie, wprowadzeniem czystszych paliw, rozwoju odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.  Edukacją ekologiczną obejmującą kształceniem i kształtowaniem postaw proekologicznych od najmłodszych lat życia poprzez szkołę podstawową do studiów wyższych i dorosłości. Dostrzeżeniem nierozerwalnej więzi człowieka z przyrodą.
Uświadomieniem, że każdy z nas ma wpływ na środowisko. To potrzeba coraz większej konsumpcji, posiadania władzy i prestiżu , zdobywania i gromadzenia dóbr i największego zysku prowadzi, że zaczynamy dusić się na planecie Ziemi”.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

JAN KILIAN
STAROGARD GDAŃSKI
NUMER 4 NA LIŚCIE

Obecnie jestem posłem Rzeczypospolitej Polskiej i kandydatem  do Sejmu w najbliższych wyborach. Należę do 2 komisji sejmowych i kilku zespołów parlamentarnych. Aktywnie działam w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, brałem udział w kilkunastu spotkaniach z Polonią. Pomagam polskim szkołom za granicą. Systematycznie wspomagam polskie biblioteki na terenie Unii Europejskiej, wzbogacając ich księgozbiory. Brałem udział we wspólnych naradach z Polonią. Efektem było kilka wspólnie zorganizowanych wydarzeń o charakterze patriotyczno-dydaktycznym. Przez 4 lata wypełniania posługi poselskiej – zorganizowałem kilka wyjazdów do Sejmu dla młodzieży licealnej ze Starogardu Gdańskiego, jak też i osób dorosłych, w celu zwiedzenia budynku jak i przyglądnięcia się obradom. Jednak główne moje zajęcie w Sejmie RP to praca w Sejmowej Komisji Infrastruktury. Wspieram skutecznie wnioski m.in. składane z powiatu starogardzkiego do tzw. Funduszu Dróg Samorządowych (fundusz rządowy).
Niedawno zarejestrowano Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Jan Kilian dziękuje Mieszkańcom Powiatu Starogardzkiego, za duże wsparcie w postaci złożonych podpisów dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. W naszym powiecie kandydaci PiS uzyskali ponad 50% więcej głosów niż tego oczekiwano.
Zwracam się do Państwa z apelem – Razem obrońmy dokonania i kontynuujmy odbudowę naszej Ojczyzny! Budujmy Polskę naszych marzeń, a nie naszych sąsiadów!!!


KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

SŁAWOMIR NEUMANN
ROKOCIN 
NUMER 1 NA LIŚCIE

Urodzony  30 kwietnia 1968 roku w Starogardzie Gdańskim. Ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i na Politechnice Koszalińskiej. Następnie pracował w bankowości m.in. jako kierownik oddziału. Od 1994 związany z samorządem w Starogardzie Gdańskim. Był m.in. radnym i członkiem zarządu miasta. W latach 2002–2007 pełnił funkcję radnego powiatu i starosty starogardzkiego.
Od 2001 r. działa w Platformie Obywatelskiej. W wyborach parlamentarnych w 2005 bez powodzenia kandydował z jej ramienia do Sejmu, a w wyborach w 2007 uzyskał mandat poselski, otrzymując w okręgu gdańskim 11 742 głosy.
6 listopada 2009 został wybrany na członka sejmowej komisji śledczej ds. zbadania nielegalnych nacisków na kształt ustawy o grach i zakładach wzajemnych.
W 2011 roku ponownie został posłem na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej. W sierpniu 2012 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Od 2015 r. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej RP.

MONIKA GANCAREWICZ
STAROGARD GDAŃSKI
NUMER 12 NA LIŚCIE

„Jestem rodowitą starogardzianką, mam jedno dziecko - córkę. Ukończyłam wydział zarządzania i ekonomii na Politechnice Koszalińskiej oraz studia podyplomowe z handlu zagranicznego, zarządzania projektami europejskimi, cochingu, przygotowania pedagogicznego, nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz roczny kurs psychologii. Posiadam certyfikat znajomości języka angielskiego LCCI wydany przez London Chamber of Commerce and Industry. Jestem członkiem Stowarzyszenia Kociewskiego.     
Sprawy Unii Europejskiej są mi bliskie, gdyż już moją pracę magisterską napisałam pt. „Dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do wymogów funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej”, a później przez kilkanaście lat pracy zawodowej zajmowałam się przedsiębiorczością oraz tworzeniem i wdrażaniem projektów dofinansowanych z funduszy UE w Polsce.
Kilka lat temu wróciłam do Starogardu Gdańskiego, tu obecnie prowadzę działalność gospodarczą – Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” o profilu anglojęzycznym.
W 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Starogard Gdański złożyłam dwa wnioski.
Szerokie doświadczenie zawodowe i ukończone kilka kierunków studiów podyplomowych umożliwiają mi świeże podejście do tematu edukacji formalnej oraz przedsiębiorczości.
W Sejmie chciałabym się zająć sprawami które znam i są mi bliskie, głównie: edukacją dzieci i młodzieży na różnych płaszczyznach,  przedsiębiorczością – m.in. pomoc osobom które chcą założyć własną firmę. Przez 15 lat pracy zawodowej jako doradca ds wykorzystania funduszy unijnych i krajowych oraz jako osoba koordynująca projekty europejskie osobiście spotkałam kilka tysięcy przedsiębiorców i wiem jakie mają problemy oraz czego potrzebują, ekologią i odnawialnymi źródłami energii, także w aspekcie edukacji
Seniorami.”


KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

ARKADIUSZ ZABOROWSKI
SKARSZEWY
NUMER 4 NA LIŚCIE

Lat 34, mieszkaniec Skarszew, od wielu lat aktywny działacz społeczno - polityczny, wieloletni działacz Młodzieży Wszechpolskiej, inicjator wielu akcji charytatywnych i patriotycznych, koordynator akcji „Rodacy Bohaterom Paczka/Paczka dla Kombatanta na Kresach” Stowarzyszenia Odra-Niemen, Prezes Koła Ruchu Narodowego w Starogardzie Gdańskim oraz członek Zarządu Okręgu Pomorskiego Ruchu Narodowego.
Kandydat z ramienia Konfederacji był również kandydatem do sejmiku wojewódzkiego w 2014 roku i kandydatem na radnego Skarszew w 2018 roku. Ponadto był jednym z organizatorów Marszu przeciwko imigrantom w 2015 roku.
„Naszym celem jest: rozwijanie konkurencyjności polskiego rolnictwa, wsparcie eksportu towarów rolno-spożywczych, wprowadzenie do Polski energetyki jądrowej, rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej, ochrona rynku pracy przed napływem imigrantów
ochrona życia od poczęcia, zakaz finansowania ideologii gender i sprzeciw wobec promocji dewiacji seksualnych. Ponadto stanowczo sprzeciwiam się obcym roszczeniom w stosunku do polskiego mienia, a także jestem za zrównoważeniem rozwoju całego Pomorza, w tym w zakresie komunikacji kolejowej i autobusowej oraz utworzeniem strzelnic w każdym powiecie”.


PIOTR WILK
STAROGARD GDAŃSKI
NUMER 20 NA LIŚCIE

Lat 29,mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. W Starogardzie od 2014 roku. Członek Ruchu Narodowego, absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Biotechnologia, oraz Politechniki Gdańskiej kierunki: Zarządzanie Projektami oraz Programowanie i Bazy Danych. W przeszłości działacz organizacji studenckich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
„Jako kandydat chciałbym skupić się głównie na aspektach związanych z szeroko rozumianym rozwojem technologicznym, wsparciem innowacji i projektów rozwojowych, oraz zachowaniu tradycyjnych wartości i dziedzictwa kulturowego”.

 

KANDYDACI DO SENATU RP


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ANTONI SZYMAŃSKI
GDAŃSK
NUMER 1 NA LIŚCIE

„ZAWSZE RODZINA Szanowni Państwo! Potrzebujemy państwa, które skutecznie zabiega o nasz rozwój i pomyślność, dba o interes narodowy, buduje sprawne instytucje, docenia przedsiębiorczość i pracowitość swoich mieszkańców. Państwa z otwartym sercem na potrzeby słabszych, które uczciwie dzieli się wypracowanym dochodem. Chcemy, by głos rodziców i ich prawo do wychowania zgodnie z własnym sumieniem były szanowane, a zdanie obywateli brane pod uwagę. Oczekujemy wsparcia dla wspólnot lokalnych i tożsamości regionalnej. Takim  wartościom chcę służyć, kontynuując pracę w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego proszę Państwa o głos.
Jestem parlamentarzystą z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie pełnię służbę w Senacie IX kadencji, a wcześniej byłem posłem III kadencji i senatorem VI. W parlamencie przewodniczyłem Komisjom Rodziny, walczyłem o  poprawę sytuacji polskich rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych. Byłem także członkiem Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski, radnym Sejmiku Pomorskiego oraz przewodniczącym Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Gdańskim. Mam wieloletnie doświadczenie z pracy w organizacjach pozarządowych, co pozwala mi być ich sojusznikiem.  Dążę do łagodzenia sporów politycznych, troszczę się o dialog i wzajemny szacunek. Jestem mężem i ojcem 3 córek”.


KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
 
RYSZARD ŚWILSKI
CIEPLEWO
NUMER 2 NA LIŚCIE

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, radny. Od 25. lat związany z pomorskim samorządem. W latach 1994-1998 radny Pruszcza Gdańskiego, w latach 1998-2002 radny Powiatu Gdańskiego, w latach 2002-2005 wicestarosta Powiatu Gdańskiego, potem zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
Urodzony w 1971 roku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – magister politologii o specjalizacji samorząd terytorialny. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów.
„Kandyduję, ponieważ nie zgadzam się na trwające osłabianie samorządów. Jako osoba, która poświęciła ponad połowę swojego życia na budowanie lokalnych wspólnot nie mogę zgodzić się na ograniczanie kompetencji samorządów, marginalizowania ich roli i powolny demontaż. Szansę na zatrzymanie tego procesu widzę w Senacie RP.
Poza kwestią związaną z obroną polskiej samorządności chcę zająć się profilaktyką zdrowia, ochroną środowiska oraz działaniami na rzecz transportu publicznego. Oczywiście nie zapominam o swoim okręgu wyborczym i Pomorzu: dodatkowe tory SKM do Tczewa, obwodnica Starogardu Gdańskiego, działania na rzecz usamorządowienia Szybkiej Kolei Miejskiej – to tematy, które zajmują priorytetowe miejsca na liście moich działań w Senacie RP”.

 

 

_redakcja

Komentarze (80)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

bazyl
bazyl 06.10.2019, 10:04
NIE , NIE , NIE , dla neumanna i jego skompromitowanych kolesiów...
prof. tutka
prof. tutka 01.10.2019, 18:55
neumann - nawet gdyby twój koleś łysy mikron wytapetował i wybanerował twoim pyskiem cały starogard , to i tak żadnych głosów na ciebie nikt nie odda , stop korupcji i złodziejstwu...
klaudia
klaudia 28.09.2019, 09:40
p(ośle) kilian do nie widzenia , żegnamy nieroba i nieudacznika bez żalu , nigdy więcej pisu , oszukaliście nas wyborców...
metafaza
metafaza 27.09.2019, 20:45
banaś - wstrętna , kłamliwa i złodziejska wizytówka pisuarów , czas , żeby go prezio odstrzelił , bo jak nie , to smród dalej się za nim będzie ciągnął ,wstyd i żenada
helenka
helenka 24.09.2019, 10:45
umoczony banaś uciekł na przymusowy ***op , może wszyscy w pisiorstwie pójdziecie na ***opy - wszyscy na tym skorzystają...
urzędnik
urzędnik 22.09.2019, 19:20
kiedy złodziej , kłamca i sutener banaś zostanie rozliczony ???
komufa
komufa 22.09.2019, 20:02
Wtedy jak rozliczycie gangsterów z Platformy
skarbowiec
skarbowiec 22.09.2019, 19:37
to człowiek pisu , jak to możliwe , że taki człowiek jest szefem NIK , a wcześniej był szefem MF i KAS , od dawna się w środowisku mówiło , że jest umoczony w wiele afer i co - nic , skandal !!!
ula
ula 22.09.2019, 19:51
brawo pis , to kolejna wasza wizytówka , co pan na to panie kaczyński ??? , kiedy ten człowiek poniesie zasłużoną karę ??? , ilu jeszcze takich fachowców macie ???
miś gogo
miś gogo 21.09.2019, 19:56
neumann - najgorszy wybór z możliwych , kompromitacja , żenada i ciągłe przekręty i skandale , kandyduje , bo chce uciec w immunitet , nie dopuśćmy do tego !!!
kociewiacy
kociewiacy 20.09.2019, 15:47
pośle neumann , nigdy nie dostanie pan naszych głosów w jakichkolwiek wyborach , za całokształt działalności i różne sprawki !!!
aleksander
aleksander 20.09.2019, 12:52
pisiory , dlaczego przez tyle lat nie zmieniliście ordynacji wyborczej , czyżby z głupoty , wtedy szubrawcy , osoby skazane i podejrzane z zarzutami , nie miały by żadnych szans na wybór , a tak dalej kandydują te szumowiny i polityczne ścierwa !!!!!
mk
mk 22.09.2019, 20:02
odpowiedź jest prosta bo wtedy z pisu nie miałby kto startować
wyborca
wyborca 19.09.2019, 19:45
panie (jeszcze pośle) neumann mówimy NIE , NIE , NIE , nie warto na pana głosować !!!
d-d
d-d 18.09.2019, 23:02
PO/PSL rządziło i wszystkich oszukało.
PIS rządzi robi to samo.
Wstydu ci ludzie nie mają by jeszcze swoje wredne mordy na banerach w mieście pokazywać i loga tych swoich partyjek...
motylek
motylek 18.09.2019, 10:29
wyborcy , nie głosujcie na neumanna , nie dajcie mu uciec w kolejny immunitet , ma być rozliczony i ponieść za wszystko zasłużoną karę...
trzeźwy
trzeźwy 18.09.2019, 10:40
I ile to niby mają jeszcze tego nojmana rozliczać, kolejne 4 lata? Nic na niego nie mają bo inaczej już by siedział. A za te oświadczenia majątkowe to w historii chyba tylko Nowak beknął i nikt więcej.
temida
temida 18.09.2019, 10:51
do skutku , po to jest nieuchronność kary , prokuratura i sądy , żeby nieuczciwych rozgrzeszać !!!
kicker
kicker 18.09.2019, 11:02
to co robiła prokuratura przez 9 m-cy ? , mas-media trąbiły o przekrętach neumanna !
paragraf
paragraf 18.09.2019, 11:18
ponoć CBA ma wszelkie materiały na przewały neumanna i tym się chwalą , czemu go nie rozliczają , co na to Ziobro ?
do temidy i motylka
do temidy i motylka 18.09.2019, 12:11
Żebro pożary w resorcie gasi, a co do uczciwości to co tam u Pana Dworczyka i kilku przekłamaniach w jego oświadczeniach majątkowych, co tam ze stodołą u Szyszki itd. U innych źdźbło widzą ale u swoich belki to już nie dostrzegają? Czas na wizytę u lekarza okulisty.
re
re 18.09.2019, 12:24
wszyscy nieuczciwi i złodzieje powinni zostać rozliczeni , obojętnie z której partii są , nie powinno być świętych krów i powinna być nieuchronność kary , żadnych immunitetów i przedawnień !!!
xawery
xawery 18.09.2019, 09:43
NIE - dla kiliana i neumanna !!!!!
julian
julian 17.09.2019, 20:06
kiedy się weżmiecie pisiory za kościelnych pedofili i innych zboków w koloratkach z kk ? , dwóch bp : głódz i kasyna mają sprawę w sądzie o ukrywanie pedofilii w kk , ciekawe , kiedy tych zboków wsadzą ??? , świńska czarna , złodziejska mafia !!! - przykładem prałat jankowski...
Ja
Ja 25.09.2019, 13:12
Julian ty to wszystko wiesz, bo codziennie do kościoła chodzisz? Czy sobie to zmyśliłeś?
dziab dziab
dziab dziab 17.09.2019, 14:00
Panno Artemido to wy na skarszewskiej 7 macie dostęp do internetu ??

Ja tylko powiem, że na żadnego człowieka z PO/PSL/PIS/SLD nie zagłosuję.
Zagłosuję na Konfederację BO:
Chce przywrócić karę śmierci dla okrutnych zwyrodnialców.
Chce likwidacji urzędów pracy.
Chce likwidacji podatku dochodowego
Ograniczyć wtrącanie się państwa do np: wychowywania własnych dzieci.
Zminimalizować biurokrację.
Zmniejszyć podatki.
To tak na szybko :)
Pozdrawiam.
bigs
bigs 17.09.2019, 22:36
Dziab dziab ty mnie zadziwiasz.
kleofas
kleofas 17.09.2019, 14:04
pisiory mają też sztywne łącze z Toruniem z łojcem szarlatanem
Ja
Ja 25.09.2019, 13:15
Mamy tylko takie dzieła ojca Rydzyka jak Radio Maryja i Telewizja Trwam. Są to ogromne dzieła, służące Polsce i Kościołowi Katolickiemu.
rozumny katolik
rozumny katolik 25.09.2019, 13:30
to jest najgorszy badziew i dziadostwo w naszej historii , największy przewał i draństwo , tym sposobem kk próbuje przetrwać i nadal doić Polskę i Polaków...
kociewiak
kociewiak 17.09.2019, 09:28
i co pisuary , obiecaliście rozliczyć i zrobić porządek ze złodziejami , oszustami , kombinatorami , lotnikami za nasze , przekręciarzami , pedofilami i tym całym lgbt , co wam się udało - nic , żaden łobuz , czy kurtyzana nie zostali rozliczeni i skazani , nikt z tych umoczonych polityków na których mieliście papiery nie siedzi , nic nie zrobiliście poza rozdawnictwem naszych pieniędzy , jesteście tak samo umoczeni w różnych aferach jak ci , których obiecaliście rozliczyć , nigdy więcej pisu !!!
monsigniore
monsigniore 17.09.2019, 10:29
pieniądze rozdają na prawo i lewo wszelkiej patologii , a te nieroby tylko chleją i mnożą się jak króliki , produkując kolejne społeczeństwo patoli pod sztandarem kk
mieszko
mieszko 17.09.2019, 10:52
całe to polityczne dziadostwo kłóci się między sobą tylko przed kamerami w studiu tv , a tak naprawdę to się spotykają , razem chleją i wspólne *** mają - skandal , a ludziom kit polityczny wciskają !!!
Artemida
Artemida 15.09.2019, 23:52
Witam szanowne grono forumowiczów. Ja się też pochwalę moim wyborem oraz go krótko uzasadnię. Zagłosuję na Szanownego Pana Jana Kiliana, bo dużo zrobił dla naszego miasta tylko o tym się nie mówi. To właśnie dzięki Panu, Panie pośle ludzie wiedzą, gdzie w ogóle leży nasze piękne miasto północy - Starogard Gdański. Ostatnio jak rozmawiałam z koleżanką z Warszawy to powiedziała, że ze Starogardem kojarzy jej się tylko Kazimierz Deyna oraz Jan Kilian. Dodała, że sporo ludzi go w Warszawie zna z dobrych inicjatyw. Dodam, że to człowiek, który broni naszych wartości katolickich i polskich. To patriota, któremu los naszego pięknego kraju nie jest obojętny. Parę miesięcy temu pamiętam, gdy miałam przyjemność osobiście spotkać Pana posła w jednym ze starogardzkich kościołów. Wielu ludzi się kłaniało z uśmiechem i było dumnych ze spotkania takiej milej osoby.
Zapraszam na merytoryczną wymianę poglądów. Na chamskie zaczepki nie mam zamiaru odpowiadać.
jarek
jarek 17.09.2019, 08:18
kilian na Madagaskar i tam liczyć liście na baobabie , po aferze węglowej w mozambiku
Warszaffffiak
Warszaffffiak 17.09.2019, 06:10
Janek, weź se sam nie propsuj ;)
maestro
maestro 16.09.2019, 12:51
co się z tobą stało , całkiem zgłupiałaś ???
wyborca
wyborca 16.09.2019, 13:57
kilian nie ma żadnych zasług dla naszego miasta i pomorza , to bankrut aptekarski i nieudacznik , który nie potrafił nawet oddać głosu na obwodnicę , którą z kolesiami nam obiecywał , o reszcie nie wspomnę ,smutna prawda i żenada , nigdy więcej takiego posła !!!
yogi
yogi 16.09.2019, 14:12
czas się zarejestrować w pośredniaku , a nie palić głupa i gruszki na wierzbie obiecywać...
Hefajstos
Hefajstos 16.09.2019, 08:05
A gdzie droga Artemido merytoryka w twoim wpisie. Same hasła i zero konkretów. Ot co. Poprzyj hasła konkretami to możemy popolemizować.
zeus
zeus 18.09.2019, 15:30
Ale kretyn!
herakles
herakles 16.09.2019, 08:09
nic z tego nie będzie , ona tylko siedzi w kościółku , a resztę ma w d....
ministrant
ministrant 17.09.2019, 10:55
powtarza tylko to , co usłyszy od wielejebnych zboczeńców w koloratkach
luksja
luksja 16.09.2019, 07:07
agentko pisiorów - rozum ci odebrali...
ferdek
ferdek 16.09.2019, 07:53
to ta radna - bezradna od pisiorów , głupizna jej bije na mózg
Czytelniczka
Czytelniczka 16.09.2019, 06:16
Wpuszczanie imigrantów wbrew wcześniejszym zapewnieniom, wzrost cen i podatków, przyznawanie kosmicznych premii, dawanie socjalu patologii, którą mam w sąsiedztwie a stworzone instytucje do przeciwdziałania temu zjawisku nie reagują.Odwiedzanie przez Polityków lokali o wątpliwej reputacji i podobno są też taśmy na nich.Emerytura obywatelska kolejna kpina aby komuś kto bimbał sobie całe życie dawać kase.Loty, kłamstwa, no i te 4 tyś z którymi pójdą do góry ceny, podatki i nic więcej ci Polaku w portfelu nie zostanie już oni o to zadbają, to tylko kilka punkcików,a no i afery hejterskie.
Stg.
Stg. 15.09.2019, 16:49
Jeśli te wybory wygra PIS to źle to się skończy dla Polski i Polaków ,nie jeden mógłby się uczyć od PIS-u przekrętów, kłamstw, obłudy i bizantyjskiego stylu życia za nasze podatki. Każdy kto choć trochę myśli i chce dobrze dla Polski nigdy nie zagłosuje na PIS. Neuman i Schetyna są skompromitowani i powinni odejść. Oni nie porwą Polaków do urny wyborczej . Tylko pytanie? na kogo głosować? ja tu nikogo takiego nie widzę?
onufry
onufry 18.09.2019, 15:32
Głosuj na siebie to najbezpieczniej
gst
gst 15.09.2019, 18:19
A co z Kamilkiem od brudnego stołu, co pod wpływem jechał wpłacił 15 tyś i chodzi wolno?, a Piotrek co potrącił na pasach 77 latke bo za szybko weszła na pasy i został uniewinniony, czyli równi i równiejsi.Piotrek nie miał podobno prawka bo mu zabrali i nie ubezpieczone auto.A Kamilek miał 2,6 promila i musiano poczekać aż wytrzeżwieje.
j-23
j-23 15.09.2019, 19:03
a komuch cimoszewicz , drogowy bandyta !!!
jola
jola 16.09.2019, 08:15
zapomnieliście o żonce rysia kalisza , to dopiero samochodowa pijanica , 2,6 promila i dziecko w aucie
ufo-judek
ufo-judek 17.09.2019, 09:38
a najsztub , drogowy przestępca i bandzior !!!
Ja
Ja 14.09.2019, 14:55
A ja na Jarosława ... Wałęsę

nikifoe
nikifoe 18.09.2019, 15:33
I bóg z tobą
kaligula
kaligula 19.09.2019, 11:53
bóg go niestety opuścił , ten u góry jak chce kogoś ukarać , to rozum mu odbiera w pierwszej kolejności...
yamaha
yamaha 15.09.2019, 12:38
ten motocyklista - kombinator dawno powinien gryżć ziemię , politykier - jak bolek
lucek
lucek 15.09.2019, 19:04
do starogardu przyjechał z mamuśką i kombinował z neumannem...
Czytelnik
Czytelnik 14.09.2019, 09:57
Moje haslo od lat " Dziękuje nie głosuje" , a dlaczego bo nie ma na kogo.Wszyscy umoczeni po same uszy, biegają do kościoła, przyjmują Pana Jezusa,a kłamią ,...że ciało Chrystusa was nie pali w te wasze kłamliwe jęzory!!!.Ciemnotę to wciskać emerytom z demencją starczą albo patologii żyjącej z 500 plus mającej pozakładane niebieskie karty.
Roll
Roll 02.10.2019, 04:10
Do czytelnika! Możesz mieć jakiekolwiek poglądy polityczne i je w dowolnej chwili zmieniać. Twoja sprawa i wybór! Papier oraz komputer wszystko przyjmie, no może prawie wszystko. Twoje poglądy absolutnie nikogo nie interesują. Zalecam jedynie bardziej przebierać w określeniach oraz więcej szacunku dla ludzi starszych, w tym również emerytów. I na koniec - nie czepiam się - tyko drobiazg w kwestii poprawności językowej: jeżeli już, to Twoje hasło powinno brzmieć - DZIĘKUJĘ, NIE GŁOSUJĘ. Rozumiemy się?

Pozostałe