[FOTO] Uroczystości Jubileuszowe w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim

  • 09.12.2021, 10:16
  • kpt. Kamila Turzyńska
[FOTO] Uroczystości Jubileuszowe w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim

Podziel się:

6 grudnia zorganizowano obchody 30. rocznicy poświęcenia kaplicy w tutejszym Areszcie Śledczym oraz 20 rocznicy nadania sztandaru połączonych z uroczystym wprowadzeniem Relikwii Św. Rafała Kalinowskiego. Zostały one otrzymane z krakowskiej prowincji zakonu Karmelitów Bosych i umieszczone zostały w krzyżu spoczywającym w wielbiących dłoniach. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Biskup Pomocniczy Arkadiusz Okroj; płk Andrzej Tesarewicz – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku; Naczelny Kapelan Więziennictwa - ks. Adam Jabłoński; przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości; duchowni (w tym kapelani z innych zakładów karnych/aresztów śledczych) ; byli dyrektorzy Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. Ponadto w tych doniosłych chwilach mogliśmy liczyć na obecność reprezentantów placówek na co dzień współpracujących z naszą jednostką penitencjarną. Wśród gości byli również obecni i emerytowani funkcjonariusze/ pracownicy Aresztu Śledczego w Stargardzie Gd. wraz ze swoimi rodzinami.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w kameralnym gronie w kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego w starogardzkim areszcie śledczym. To właśnie w tym miejscu osoby pozbawione wolności, a przebywające w naszej jednostce, mogą korzystać z posług religijnych oraz możliwości bezpośredniego uczestnictwa w nabożeństwach. Wspólną modlitwę poprowadził Naczelny Kapelan Więziennictwa - ks. Adam Jabłoński wraz z Biskupem Pomocniczym – Arkadiuszem Okrojem. Towarzyszyli mu kapelani z jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego, o. Marian Stankiewicz oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku Andrzej Tesarewicz oraz ppłk Ireneusz Łepkowski – Dyrektor tutejszego Aresztu Śledczego wraz z zastępcą – kpt. Piotrem Wilkiem. Odczytano potwierdzenie autentyczności relikwii św. Rafała Kalinowskiego. Biskup poświęcił relikwiarz ufundowany przez Braci z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim oraz obraz św. Rafała kalinowskiego. Następnie duchowni oraz przedstawiciele Służby Więziennej podpisali akt erekcyjny. Dokumenty zostały umieszczone w podstawie ołtarza; po czym wszyscy uczestnicy – kapłani wraz z relikwiarzem; biskup w asyście dyrektorów, funkcjonariusze naszej formacji oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym przemarszu do Kościoła pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim. Na jego czele ustawiony był poczet sztandarowy Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim oraz pododdział honorowy, w którego skład wchodzili funkcjonariusze naszej jednostki. Warto dodać, iż w jednym z rogów płatu naszego sztandaru umieszczono haft Rafała Kalinowskiego. Barwy sztandaru, jego hafty i znaczenia symbolizują gotowość służby penitencjarnej do podejmowania wysiłku i wzmożonej pracy z ludźmi, którzy w swoim postępowaniu nie uwzględniają wartości powszechnie akceptowanych przez społeczeństwo.

Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Arkadiusz Okroj – biskup sufragan diecezji pelplińskiej. W celebracji uczestniczył także Naczelny Kapelan Więziennictwa – ks. Adam Jabłoński, kapelani pełniący posługę duszpasterską w poszczególnych jednostkach Służby Więziennej okręgu gdańskiego oraz duchowni zaprzyjaźnieni z naszą formacją. Homilia wygłoszona przez księdza biskupa była poświęcona św. Rafałowi Kalinowskiemu, przede wszystkim w kontekście prowadzonych przez Służbę Więzienną oddziaływań ukierunkowanych na kształtowanie pozytywnych zmian w drugim człowieku. W przebieg mszy świętej aktywnie włączyli się funkcjonariusze naszej jednostki. Podczas Mszy Świętej celebrowano także rocznicę nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Starogardzie Gdańskim. Odczytano wyciąg z aktu nadania z roku 2001. Był to szczególny moment uhonorowania rodziców chrzestnych sztandaru – obecny na uroczystości był Stefan Milewski, który otrzymał od ppłka Ireneusza Łepkowskiego pisemne zobowiązanie, iż sztandar będzie otoczony należnym szacunkiem, a wartości przez niego reprezentowane będą bliskie sercu każdego funkcjonariusza naszej jednostki. Następnie Dyrektor starogardzkiego Aresztu Śledczego złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację przebiegu obchodów jubileuszowych oraz gościom, którzy licznie stawili się na naszą uroczystość, a na co dzień współdziałają i wspierają naszą jednostkę w realizacji jej statutowych celów. Szczególne podziękowania Dyrektor skierował do księdza Arkadiusza Okroja– biskupa sufragana diecezji pelplińskiej, który otrzymał specjalnie przygotowany podarunek – wykonany w drewnie herb diecezji pelplińskiej przygotowany przez skazanych uczestniczących w zajęciach terapii zajęciowej w ramach oddziaływań terapeutycznych.

Ostania cześć uroczystości miała miejsce w Kasynie Oficerskim 2 Pułku Szwolżerów Rokitniańskich przy ulicy Sobieskiego 14. W obecności płka Andrzeja Tesarewicza – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz ppłka Ireneusza Łepkowskiego – Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim oraz przybyłych gości wręczono odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy starogardzkiej jednostki. Ponadto Dyrektor jednostki udzielił wyróżnienia funkcjonariuszom- członkom drużyny strzeleckiej za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych oraz przejawiania inicjatywy w służbie, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku naszej formacji i zajęcie pierwszego miejsca podczas Drużynowego Strzelania z okazji Dnia Niepodległości. W okolicznościowych przemówieniach Dyrektor tutejszego aresztu – ppłk Ireneusz Łepkowski oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Andrzej Tesarewicz pogratulował wyróżnionym oraz awansowanym oraz podziękował za zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Liczne przemówienia okolicznościowe wygłaszane przez gości były pełne wyrazów uznania dla profesjonalizmu naszych funkcjonariuszy oraz oddania tak trudnej i specyficznej służbie jaką jest szeroko rozumiana praca z osobami pozbawianymi wolności. Szczególna uwaga i ciepłe słowa były kierowane do wyróżnionych i awansowanych.

fot. kpt. Kamila Turzyńska; ppor. Leszek Kolaska; kpt. Sławomir Stencel; mjr Marzena Grochocka – Buchholz


 

kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia (6)

Komentarze (0)


Pozostałe