Piątek, 21.06.2019
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Hossa
Hossa
Hossa

Jak zgłosić szkodę w ubezpieczonym mieszkaniu?

  • 17.10.2018, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Jak zgłosić szkodę w ubezpieczonym mieszkaniu?
Ubezpieczenie mieszkania to bardzo przydatne i pożyteczne rozwiązanie. Pozwala zabezpieczyć chronioną nieruchomość, ale przede wszystkim finanse jej właściciela. W razie zdarzenia, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie, a z tych pieniędzy można opłacić remont, naprawę czy zakup nowego sprzętu.

To, czy zgłoszona szkoda zostanie uznana zależy od zakresu ochrony. Ważne też, by decydując się na ubezpieczenie znać zasady jego funkcjonowania, a przede wszystkim zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela i sposób zgłaszania szkody. Te dwa elementy mają bowiem największe znaczenie.

 

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

 

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, to nic innego, jak sytuacje i zdarzenia, które gwarantują wypłatę odszkodowania. To również zakres przedmiotów, które są tą ochroną objęte.

 

Jeżeli chodzi o sytuacje i zdarzenia, to są to przede wszystkim ryzyka ubezpieczeniowe, które objęte są odpowiedzialnością ubezpieczyciela. W podstawowej wersji, ubezpieczenie mieszkania (składkę można wyliczyć np. na: www.ubezpieczeniaonline.pl) obejmuje zalanie i pożar. Niektóre polisy dodatkowo dołączają tu również przepięcie – skoki napięcia spowodowane błędami w dostawie prądu, a nie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem instalacji elektrycznej przez samego ubezpieczonego.

 

Każda firma ubezpieczeniowa oferuje możliwość rozszerzenia listy tych ryzyk. Można tu wybrać ryzyka nazwane, czyli wszystkie wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Można też wybrać ryzyka nienazwane. Zazwyczaj są one zgromadzone w formule All risk. W przypadku ryzyk nazwanych, towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za te zdarzenia, które są wymienione z nazwy w umowie ubezpieczenia. Poza wspomnianymi trzema mogą się na tej liście znajdować również silne wiatry i wichury, uderzenia pioruna czy zalanie wodami opadowymi.

 

W przypadku formuły All risk każde nieszczęśliwe zdarzenie znajduje się w odpowiedzialności ubezpieczyciela, poza zdarzeniami znajdującymi się na liście wyłączeń.

 

Wyłączenia również dotyczą zakresu ochrony ubezpieczyciela. Zazwyczaj w gronie wyłączeń znajduje się:

·         celowe działanie ubezpieczonego (podpalenie),

·         rażące zaniedbanie (pozostawienie żelazka na desce,

·         pozostawienie otwartego mieszkania),

·         działanie lekkomyślne,

·         nieprzestrzeganie reguł użytkowania sprzętów domowych.

 

Można je sprawdzić analizując choćby ubezpieczenie mieszkania kupowane samo czy z abonamentem Play ubezpieczenie nieruchomości, domu i mieszkania na www.ubezpieczeniaonline.pl.

 

Jak zgłosić szkodę w ubezpieczonym mieszkaniu – krok po kroku

 

Znając już zakres ochrony i odpowiedzialności należy się zastanowić, jak należy zgłosić tego rodzaju szkodę.

 

KROK 1
Przede wszystkim, natychmiast po zdarzeniu należy zrobić zdjęcia szkody, zanim zacznie się ją usuwać. Taka dokumentacja fotograficzna pomoże ubezpieczycielowi w oszacowaniu rozmiarów szkody i poniesionych przez ubezpieczonego strat.

 

KROK 2

Po wykonaniu wszystkich zdjęć, trzeba niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela. Chodzi przede wszystkim o to, by nie tylko powiadomić o tym, co się stało, ale również o tym, że pierwsze prace naprawcze zostaną za chwilę podjęte. To ważne, ponieważ gdy rzeczoznawca przyjedzie ocenić rozmiar szkód może zobaczyć, że część z nich już została naprawiona a to może przyczynić się do zmniejszenia wypłaty odszkodowania, a nie o to chodzi.

 

KROK 3

Po powiadomieniu ubezpieczyciela, trzeba ustalić spotkanie ze wspomnianym rzeczoznawcą. Jego zadanie w procesie wypłaty odszkodowania jest bardzo ważne. To on ocenia przyczynę jej wystąpienia i zakres zniszczeń. Jednocześnie, ustalony przez niego zakres zniszczeń wpłynie na wysokość wypłaty odszkodowania.

 

KROK 4

Jeżeli w likwidacji przyczyny zdarzenia brały udział jakieś służby (policja w przypadku kradzieży lub straż pożarna w przypadku pożaru), to należy poprosić o specjalną notatkę służbową z informacją o przyczynie zdarzenia.

 

Jeżeli policja ustali, że do kradzieży doszło, bo mieszkanie było otwarte, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Jeżeli jednak policja zaświadczy, że było to włamanie, to wypłata się będzie należała. Podobnie rzecz się ma z pożarem. Jeżeli straż pożarna ustali, że to był wypadek, to nie ma problemu. Jeżeli jednak odkryje, że pożar wybuchł z powodu działania samego ubezpieczonego, towarzystwo nie wypłaci pieniędzy.

 

KROK 5

Po tym, jak rzeczoznawca odwiedzi mieszkanie należy sporządzić z nim protokół i wniosek o wypłatę odszkodowania. Część uzupełnia poszkodowany, część rzeczoznawca. Dzięki temu, dział odpowiedzialny za wypłacanie odszkodowań ma pełny obraz zdarzenia i może podjąć odpowiednią decyzję.

 

KROK 6

Po wypełnieniu wszystkich dokumentów i przekazaniu ich do firmy ubezpieczeniowej, wraz z wykonanymi wcześniej zdjęciami i uzyskanymi opiniami pozostaje już tylko czekać na decyzję ubezpieczyciela. Od niej przysługuje jeszcze odwołanie. Zwykle jednak, gdy wszystko jest dobrze udokumentowane, zapada pozytywna decyzja o wypłacie i pieniądze zostają przekazane na konto ubezpieczonego.

 

Podsumowując, zgłoszenie szkody możliwe jest wyłącznie wówczas gdy dobrze znany jest zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Powinno być kompletne i wyczerpujące w zakresie opisania zaistniałej szkody, jej przyczyn i rozmiarów. Na takiej podstawie towarzystwo szybciej i lepiej podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania.

 

Grupa Tipmedia
Podziel się: