Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JULA

Mermet 83-240
Os. Mały Mermet
PUH JULA oferuje Państwu pełnoprawne i profesjonalne usługi z zakresu BHP, Kadr oraz Ochrony środowiska. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich firm, zarówno mikro, makro, średnich i dużych przedsiębiorstw, które cenią profesjonalizm, terminowość, perfekcjonizm oraz konkurencyjne ceny.

 

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która na bieżąco śledzi szybko zmieniające się przepisy tak, aby niezwłocznie Państwu pomóc w każdej sytuacji.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy m.in.:
 • kompleksową obsługę firm w ramach umowy
 • doradztwo w zakresie bhp, ochrony środowiska, spraw kadrowych
 • organizację i prowadzenie szkoleń
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków
 • doraźne opracowanie analizy stanu bhp
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych
 • prowadzenie spraw kadrowych (umowy o pracę, umowy zlecenia, świadectwa pracy, akta osobowe, ewidencja czasu pracy, listy obecności)
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych
 • doradztwo z zakresu BHP i prawa pracy
 • prowadzenia ewidencji odpadów
 • opracowywania zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze
 • opracowywanie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 • pomoc w szukaniu firm które będą odpowiedzialne za odzysk, recykling, unieszkodliwianie i utylizację odpadów
 • pomoc w wypełnianiu KPO i KEO, zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • itp.

 

I wiele innych dokumentów wg Państwa potrzeb...

 

Ceny ustalane są indywidualnie


www.puhjula.com.pl