Kiedy nie dostaję na czas wynagrodzenia…

  • 08.04.2018, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Kiedy nie dostaję na czas wynagrodzenia…
Praca polega nie tylko na zdobywaniu nowych umiejętności, przebywaniu z innymi ludźmi, ale też na zarabianiu pieniędzy, a wynagrodzenie, jakie otrzymujemy za pracę jest jednym z podstawowych praw, jakie posiadamy. Nasza pensja powinna być adekwatna do jakości, ilości oraz rodzaju pracy, jaką wykonujemy. Ponadto, ważne są posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. W naszym artykule powiemy o tym, do czego uprawniony jest pracownik, kiedy nie otrzyma wynagrodzenia w odpowiednim czasie.

Kiedy powinnam otrzymać wynagrodzenie?

Termin wypłaty wynagrodzenia ustalany jest przez każdego pracodawcę inaczej. Według przepisów Kodeksu pracy pensja powinna być wypłacana raz w miesiącu. Powszechnie przyjmuje się, że jest to albo 1. dzień miesiąca, albo 10. Termin, w którym pensja jest przekazywana pracownikowi, powinien być ustalony i zapisany w regulaminie pracy. Wynagrodzenie nie może być wypłacane w terminie późniejszym niż 10. dzień miesiąca. Zdarza się jednak, że ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym – w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pensji dzień wcześniej.

Jakie są konsekwencje dla pracodawcy w przypadku nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia?

Pracodawcę nic nie usprawiedliwia przed nie wypłaceniem pensji swoim pracownikom. Każdy pracownik ma prawo do egzekwowania swoich praw na drodze sądowej, ponieważ przysługują mu różne środki ochrony prawnej ze względu nieotrzymania wynagrodzenia w określonym czasie. Pracodawcy może grozić kara w wysokości 30 000 złotych, a w niektórych przypadkach – nawet pozbawienie wolności.

Nieterminowa wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Osoba, która nie otrzymała swojej pensji w określonym czasie ma prawo do:

  • Zgłoszenia tej sytuacji do Państwowej Inspekcji Pracy
  • Żądania odsetek za opóźnienie wypłaty wynagrodzenia – warto pamiętać o tym, że odsetki przysługują nawet w momencie, kiedy pracodawca nie miał wpływu na opóźnienia wypłaty.
  • Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: