CZARNA WODA: Zniszczyli pomnik, drzewa i tablicę. Sprawcy namierzeni. Straty pokryją rodzice [FOTO]

  • 07.04.2021, 21:05
  • redakcja
CZARNA WODA: Zniszczyli pomnik, drzewa i tablicę. Sprawcy namierzeni. Straty pokryją rodzice [FOTO] Stowarzyszenie Eksploracyjno Historyczne FORST

Podziel się:

Wczoraj Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne FORST z Czarnej Wody poinformowało o zdewastowaniu pomnika kolejarzy, kilku drzew, ławek oraz tablicy informacyjnej. Całe zajście zarejestrowała kamera leśna, dzięki której udało się namierzyć sprawców, którym przedstawiciele Stowarzyszenia postawili ultimatum: jeśli okażą skruchę i zechcą naprawić to co zniszczyli, sprawa nie zostanie zgłoszona na policję. Na efekty nie trzeba było zbyt długo czekać.

Dziś przedstawiciele czarnowodzkiego Stowarzyszenia FORST poinformowali, że młodociani sprawcy przyznali się do winy.
- Dzisiaj z rana jeden ze sprawców tego aktu wandalizmu sam zjawił się pod pomnikiem z zamiarem posprzątania, lecz to nie takie proste. Wskazał on resztę osób, które brały udział w tej dewastacji. Jak się okazało, wśród sprawców znalazła się nawet dziewczyna – relacjonują członkowie Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego. - Są to osoby w wieku 16 i 17 lat, pochodzące z Czarnej Wody – dodają.
O zniszczeniach powiadomieni zostali przedstawiciele Urzędu Gminy w Czarnej Wodzie oraz Kaliskach, a niewiele później rodzice nieletnich.


Spotkanie w urzędzie gminy
 i całodobowy monitoring

Jak się dowiedzieliśmy, dziś odbyło się spotkanie młodych wandali i ich rodziców z przedstawicielami gminy. Opiekunowie zobowiązali się pisemnie do naprawy szkód i zakupu nowej tablicy informacyjnej.
- Wspólnie z rodzicami nastolatków postanowiliśmy, że sam pomnik wraz z terenem zostanie uporządkowany do pierwotnego stanu. Ponadto osoby biorące udział w dewastacji przez cały aktualny rok będą, w wyznaczonym przez nas terminie, zgłaszały się pod pomnikiem w celu bieżącego uprzątania terenu, a także koszenia trawy w okresie letnim. Razem z okolicznymi władzami postanowiliśmy, że teren ten zostanie poddany całodobowemu monitoringowi – podsumowują członkowie stowarzyszenia FORST.

Część napisów pojawiła się na pniach drzew, dlatego o radę w sprawie usunięcia bohomazów, poproszono Leśniczego Czarnej Wody.

_redakcja

Zdjęcia (6)

Komentarze (0)


Pozostałe