Prezydent nie dotrzymał słowa! Jedna z parkowych figur znajduje się w prywatnych rękach

  • 29.10.2020, 12:01
  • JT
Prezydent nie dotrzymał słowa! Jedna z parkowych figur znajduje się w prywatnych rękach Do niedawna betonowy słoń znajdował się w jednym z lokali przy ulicy Kościuszki w Starogardzie.

Podziel się:

Oceń:

Remont Parku Miejskiego śledziliśmy od samego początku i relacjonowaliśmy przebieg prac. Kontrowersje budziło wiele decyzji – wycinka 116 wielkich drzew, czy kwestia dostosowania nawierzchni na parkowych alejkach. We wrześniu 2018 roku opublikowaliśmy na naszej stronie zdjęcia przedstawiające betonowe figury, które zostały uszkodzone przez wykonawcę podczas robót. Po licznych słowach krytyki prezydent miasta zapewnił, że – bezcenne finansowo, a jakże ważne dla starogardzian – posągi zostaną zabezpieczone i naprawione. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Niestety – jak się okazało – były to tylko puste, nic nie znaczące słowa. Figury zostały zniszczone. Czy aby na pewno? Jedna z nich stanęła w prywatnym lokalu przy ulicy Kościuszki w Starogardzie. Jak władza obecnie ustosunkowuje się do tego faktu? Czy uda się uratować choć jedno betonowe zwierzę?

Sprawą figur zajmowaliśmy się od kilku miesięcy. Materiały i dowody, jakie zdobyliśmy, pozwoliły na postawienie pewnej tezy, że nie wszystkie betonowe figury zwierząt z Parku Miejskiego zostały zniszczone, o czym wcześniej przekonywały władze miasta.


Kto kłamie?!
W toku naszego dziennikarskiego śledztwa, o sprawie poinformowaliśmy starogardzki magistrat.
- Urząd Miasta nigdy nie brał pod uwagę przekazania figur zwierząt z parku komukolwiek. Figury miały wrócić do parku po modernizacji. Niestety ich stan po demontażu uniemożliwił ponowną instalację – mówi Magdalena Dalecka, rzecznik prezydenta miasta.

- Dlatego wszystkie figury parkowe zostały przekazane do utylizacji. Wykonawca modernizacji parku potwierdza, że figury zostały zutylizowane. W związku z państwa zapytaniem, Wydział Techniczno-Inwestycyjny wyjaśnia okoliczności zaistniałej sytuacji, czy faktycznie właściciel wymienionego przez państwa pubu ma w swoim posiadaniu jedną z figur i w jakich okolicznościach stał się jej posiadaczem – tłumaczy Dalecka.
Dziwi nas fakt, że Urząd Miasta – jako organ zlecający pracę – nie wiedział do końca, co dzieje się na placu inwestycji, która pochłonęła niemałe pieniądze podatników.

 

Z góry przeznaczone na straty
Po pewnym czasie otrzymaliśmy kolejną odpowiedź – tym razem z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.
- Informujemy, iż z analizy dokumentacji wynika, że wykonawca szacował zakres i wartość zamówienia na podstawie zapisów PFU (programu funkcjonalno-użytkowego – przyp. red.).

W planie tym nie było mowy o demontażu i późniejszym montażu figur betonowych, ponieważ na etapie tworzenia PFU nie zakładano ich ponownego montażu – mówi Janusz Karczyński, naczelnik WTI. -  Po wnioskach mieszkańców wystosowano pismo do wykonawcy z prośbą o zabezpieczenie parkowych figur i użycia ich do ponownego montażu. Niestety figury, jak wskazywał wykonawca w pismach, na etapie robót budowlanych były już w złym stanie technicznym, a ich odnowienie wiązałoby się z dodatkowymi nakładami czasu i pracy, czego wykonawca nie przewidział na etapie składania ofert. Zgodnie z PFU figury zostały więc przeznaczone do rozbiórki i utylizacji dodaje.

Janusz Stankowiak: Parkowe zwierzaki
Janusz Karczyński: Odpad budowlany

- Figury zostały zdemontowane i złożone na odkład na placu budowy. Jeśli nawet doszło do kradzieży przedmiotowej figury słonia, wykonawca, uznając je jako odpad budowlany, nie miał podstaw do zgłaszania powyższego działania, ponieważ nie odniósł żadnych strat z tego tytułu. Należy pamiętać, że mimo zakazu wstępu wielokrotnie niszczono i okradano teren budowy, co może przekładać się na powyższą sytuację – komentuje Karczyński.
W 2018 prezydent zapewniał mieszkańców, że figury zostaną zabezpieczone.
W 2018 prezydent zapewniał mieszkańców, że figury zostaną zabezpieczone.
 

Zabezpieczone na stercie gruzu
Po wielu nieudanych próbach, w końcu udało nam się skontaktować z właścicielem pubu.
Mężczyzna przyznaje, że parkowa atrakcja znalazła się w jego lokalu – została przyniesiona przez klientów.
- Owa figura została z parku zabrana i przetransportowana do mojego ówczesnego lokalu. Uważam, że było to na tamten czas bardzo dobre posunięcie moich klientów, ponieważ figura ta była jedyną, która nie została zgruzowana i zniszczona (prawdopodobnie przez firmę remontującą) - komentuje. -  Każda z pozostałych leżała rozłupana na drobne elementy, z których wystawały pręty zbrojeniowe, złożone na stercie gruzu, przygotowanej do wywózki, więc można nawet to potraktować jako ratunek dla jedynej jako tako zachowanej w całości figury. Chciałbym nadmienić, że lokal (z oczywistych powodów) nie funkcjonuje od kwietnia br. Nie jestem także w stanie wskazać, gdzie figura znajduje się w danym momencie – twierdzi nasz rozmówca.


W powyższy sposób wykonawca zabezpieczył posągi
– zostały one przeniesione w inną część parku i pozostawione na pastwę złodziei.

Pewności brak
Jak wynika z odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji, władze miasta nie wiedziały nawet, że dany obiekt znajdował się w parku.
- Nie wiemy, czy figura, o której mowa w pytaniu, to na 100 proc. figura pochodząca z parku.
Być może właściciel miejsca, w którym rzekomo znajduje się słoń, jest w stanie powiedzieć w jaki sposób stał się posiadaczem tej figury. W obecnym czasie pracownicy urzędu nie są w stanie tego stwierdzić. Jedno jest pewne, a mianowicie to, że nie rozdysponowali tych figur.
Po rozmowach z kierownikami i pracownikami wykonawcy dowiedzieli się, że prawdopodobnie figury słonia nie było w parku już wówczas, kiedy wykonawca zaczynał prace remontowe, chociaż nie jest w stanie tego potwierdzić na 100 proc. Potwierdza natomiast, że figury, które zostały zdemontowane, to 2 lwy, żółw i koń. Tak jak napisałem wcześniej - pomimo wcześniejszych intencji i deklaracji ponownego umieszczenia ich na terenie parku, zostały zutylizowane ze względu na ich zły stan techniczny – podsumowuje naczelnik WTI J. Karczyński.

 

Brak odpowiedniej reakcji
Ubolewamy, że pomimo wskazania przez nas dokładnego miejsca, nazwy lokalu oraz adresu, Urząd Miasta nie zadziałał i nie zabezpieczył cennego dla mieszkańców przedmiotu. Kiedy podejmowaliśmy temat, betonowy słoń znajdował się w lokalu. Dziś nie wiadomo, co się z nim stało… Jesteśmy przekonani, że gdyby figury zostały w sposób właściwy zabezpieczone, dziś mogłyby cieszyć oko starogardzian choćby w innym miejscu naszego miasta.
Nie mamy również pewności – a ciężko nam w tej sytuacji uwierzyć na słowo – że pozostałe elementy małej architektury zostały faktycznie zniszczone. Być może do dziś zdobią czyjąś posesję, werandę lub lokal…?

Więcej o tej bulwersującej sprawie przeczytacie w aktualnym wydaniu Gazety Kociewskiej.

JT

Komentarze (22)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

katoliczka
katoliczka 30.10.2020, 21:37
PIS pomaga? Ale okradać polskie społeczeństwo:
500+ są z naszych podatków, nie od rządu, bo on nie ma SWOICH PIENIĘDZY! To NASZE WSPÓLNE PIENIĄDZE, CIĘŻKO ZAPRACOWANE!
13 emerytura: zabrali z Funduszu Solidarności utworzonego na pomoc osobom niepełnosprawnym. Jak nazwać kogoś, kto zabiera pieniadze już tak skrzywdzonym przez los, a rozdaje swojemu "mięsu" wyborczemu! Hieny to za delikatne słowo!
Inne pomoce? Samorządy utrzymują szkoły, pieniądze też są z podatków, im więcej miejsc pracy, tym więcej wydatkowanych środków. Pasożytów u nas nie brakuje, "zawodowi bezrobotni" czerpią też z naszych podatków.
Pensje minimalne zapewnia ustawa bez "łaski" rządu! Rząd okrada nas przeznaczając sobie wynagrodzenia i premie z naszych podatków! Jak to było? "Im się te pieniądze po prostu należały"! stwierdziła Szydłowa.
Lewaki wrócą? Przecież są w PIS:
1. Andrzej Kryże – Wiceminister Sprawiedliwości IV RP- członek PZPR do jej końca. Skazywał działaczy opozycji w stanie wojennym.

2. Wojciech Jasiński – Minister Skarbu IV RP, członek PZPR w latach 1976-1981, szef Wydziału Spraw Wewnętrznych w Płockim Urzędzie Miasta, przybudówki SB. Zasłynął umorzeniem milionowych długów PC, byłej partii Jarosława Kaczyńskiego.

3. Karol Karski (PiS) – działacz władz centralnych socjalistycznego ZSP na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pod koniec lat 80 startował z poparcia PRON (organizacji utworzonej przez PZPR w stanie wojennym) w wyreżyserowanych i sfałszowanych przez komunistów wyborach do rad narodowych.

4. Andrzej Aumiller – Minister Budownictwa IV RP, zasłużony komunista, wieloletni członek PZPR.

5. Anna Kalata – Minister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Członek PZPR jak i SLD, a dalej w Samoobronie.

6. Zbigniew Graczyk – Wiceminister Gospodarki Morskiej IV RP – przez 20 lat należał do PZPR będąc między innymi członkiem jej Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie. Był również w kierownictwie nomenklaturowej spółki Interster, która była folwarkiem partyjnych dygnitarzy, m. in. Sekuły i Rakowskiego.

7. Marek Grabowski – Wiceminister Zdrowia IV RP (członek PZPR i SLD) dzięki rekomendacji SLD był zastępcą głównego inspektora sanitarnego w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

8. Ewa Sowińska – Rzecznik Praw Dziecka IV RP. W latach 1977-1980 należała do PZPR.

9. Krzysztof Zaręba – Wiceminister Środowiska IV RP, były członek PZPR, od 2005 roku w Samoobronie.

10. Bogdan Socha – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP – był do samego końca członkiem PZPR.

11. Romuald Poliński – kolejny Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Przez wiele lat członek PZPR, a w rządach SLD doradca ministra Kołodki.

12. Maciej Łopiński – Rzecznik Prezydenta IV RP; w okresie 1975 – grudzień 1981 należał do PZPR.

13. Ryszard Siewierski – Zastępca Komendanta Głównego Policji IV RP – członek PZPR do końca (1990).

14. Stanisław Kostrzewski – od 25.02.2006 skarbnik i finansista PiS – był aktywnym członkiem PZPR do końca jej działalności.

15. Henryk Biegalski – nominowany na szefa Centralnego Zarządu Służby Więziennej IV RP, był członkiem PZPR od 1969 r. do końca lat 80.

16. Jerzy Bahr – 19.05.2006 mianowany ambasadorem RP w Moskwie. W latach 1976 – 1980 w randze I sekretarza pracował w Ambasadzie PRL w Bukareszcie. Do stanu wojennego był członkiem PZPR.

17. Krzysztof Czabański – mianowany 01.07.2006 na prezesa Polskiego Radia S.A. – były dziennikarz m.in. „Sztandaru Młodych” i „Zarzewia”. W latach 1967-1980 należał do PZPR.

18. Stanisław Podlewski – mianowany 17.07.2006 dyrektorem departamentu rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa – należał do PZPR do końca jej istnienia.

19. Marcin Wolski – 21.07.2006 mianowany został dyrektorem I programu PR – od 1975 roku do końca był w PZPR, będąc m.in. sekretarzem POP w PR. Od 11 lipca 2016 dyrektor TVP2 (przyp. red.)

20. Jan Sulmicki – kandydat na prezesa Narodowego Banku Polskiego, zgłoszony 11.12.2006 przez Kaczyńskiego – były aktywista PZPR w SGPiS (obecnie SGH), także w stanie wojennym.

21. Janusz Kaczmarek – szef MSWiA, prokurator krajowy z ramienia PiS – Członek PZPR od 1986 r.

22. Piotr Cybulski – poseł PiS. Były członek ZSMP i PZPR.

23. Aleksander Chłopek – poseł z Gliwic. Członek PZPR od roku 1978. W latach 80. był członkiem egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR.

24. Halina Molka – posłanka na Sejm RP V kadencji. Były członek PZPR. Od 23 sierpnia 2007 posłanka PiS.

25. Stanisław Piotrowicz – W 1978 rozpoczął pracę w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy, następnie w 1980 został przeniesiony do Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie, na początku lat 80. przeniesiony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie. Od 1978 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był członkiem egzekutywy PZPR w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w Krośnie.

26. Katarzyna Łaniewska– W czasie studiów należała do socjalistycznej organizacji młodzieżowej ZMP, donosiła na kolegów. Następnie należała do PZPR.

Teraz o tych, którzy wrócili:
Kaczyński otoczył sie bandytami z ONR, czyli organizacji faszystowskiej, ich sie bójcie. Byliście w Szpęgawsku, tam są tysiące ofiar, w całej Polsce leżą ich miliony.Tego chcecie, wojny? Domowej? Mieliśmy zawsze wrogów zewnętrznych, teraz Kaczyński wskrzesił POTWORA NARODOWOŚCIOWEGO!
To PIS niszczy POLSKĘ i to będzie koniec nas wszystkich!!!!!!!
PATRIOTA
PATRIOTA 30.10.2020, 07:16
Wy jesteście nienormalni, niektórzy obrażają PIS, ten PIS który pomaga wszystkim, dają 500 zł. na każde dziecko, 13 tkę dla emerytów, inne pomoce, np. do szkoły. podnoszą co rok pensję minimalną, POMAGAJĄ LUDZIOM, a wy wolicie te kradzieże w po, Nowak, Giertych,Krauze, CI wam nic nie dadzą OBUDZCIE SIĘ: jeżeli teraz zniszczycie ten rząd to będzie koniec!!!!!!!!!!!!! LEWAKI wrócą do władzy, a wtedy śrubę WAM i NAM przykręcą......
katoliczka, cd
katoliczka, cd 30.10.2020, 21:49
PIS pomaga? Ale okradać polskie społeczeństwo:
500+ są z naszych podatków, nie od rządu, bo on nie ma SWOICH PIENIĘDZY! To NASZE WSPÓLNE PIENIĄDZE, CIĘŻKO ZAPRACOWANE!
13 emerytura: zabrali z Funduszu Solidarności utworzonego na pomoc osobom niepełnosprawnym. Jak nazwać kogoś, kto zabiera pieniadze już tak skrzywdzonym przez los, a rozdaje swojemu "mięsu" wyborczemu! Hieny to za delikatne słowo!
Inne pomoce? Samorządy utrzymują szkoły, pieniądze też są z podatków, im więcej miejsc pracy, tym więcej wydatkowanych środków. Pasożytów u nas nie brakuje, "zawodowi bezrobotni" czerpią też z naszych podatków.
Pensje minimalne zapewnia ustawa bez "łaski" rządu! Rząd okrada nas przeznaczając sobie wynagrodzenia i premie z naszych podatków! Jak to było? "Im się te pieniądze po prostu należały"! stwierdziła Szydłowa.
Lewaki wrócą? Przecież są w PIS:
1. Andrzej Kryże – Wiceminister Sprawiedliwości IV RP- członek PZPR do jej końca. Skazywał działaczy opozycji w stanie wojennym.

2. Wojciech Jasiński – Minister Skarbu IV RP, członek PZPR w latach 1976-1981, szef Wydziału Spraw Wewnętrznych w Płockim Urzędzie Miasta, przybudówki SB. Zasłynął umorzeniem milionowych długów PC, byłej partii Jarosława Kaczyńskiego.

3. Karol Karski (PiS) – działacz władz centralnych socjalistycznego ZSP na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pod koniec lat 80 startował z poparcia PRON (organizacji utworzonej przez PZPR w stanie wojennym) w wyreżyserowanych i sfałszowanych przez komunistów wyborach do rad narodowych.

4. Andrzej Aumiller – Minister Budownictwa IV RP, zasłużony komunista, wieloletni członek PZPR.

5. Anna Kalata – Minister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Członek PZPR jak i SLD, a dalej w Samoobronie.

6. Zbigniew Graczyk – Wiceminister Gospodarki Morskiej IV RP – przez 20 lat należał do PZPR będąc między innymi członkiem jej Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie. Był również w kierownictwie nomenklaturowej spółki Interster, która była folwarkiem partyjnych dygnitarzy, m. in. Sekuły i Rakowskiego.

7. Marek Grabowski – Wiceminister Zdrowia IV RP (członek PZPR i SLD) dzięki rekomendacji SLD był zastępcą głównego inspektora sanitarnego w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

8. Ewa Sowińska – Rzecznik Praw Dziecka IV RP. W latach 1977-1980 należała do PZPR.

9. Krzysztof Zaręba – Wiceminister Środowiska IV RP, były członek PZPR, od 2005 roku w Samoobronie.

10. Bogdan Socha – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP – był do samego końca członkiem PZPR.

11. Romuald Poliński – kolejny Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Przez wiele lat członek PZPR, a w rządach SLD doradca ministra Kołodki.

12. Maciej Łopiński – Rzecznik Prezydenta IV RP; w okresie 1975 – grudzień 1981 należał do PZPR.

13. Ryszard Siewierski – Zastępca Komendanta Głównego Policji IV RP – członek PZPR do końca (1990).

14. Stanisław Kostrzewski – od 25.02.2006 skarbnik i finansista PiS – był aktywnym członkiem PZPR do końca jej działalności.

15. Henryk Biegalski – nominowany na szefa Centralnego Zarządu Służby Więziennej IV RP, był członkiem PZPR od 1969 r. do końca lat 80.

16. Jerzy Bahr – 19.05.2006 mianowany ambasadorem RP w Moskwie. W latach 1976 – 1980 w randze I sekretarza pracował w Ambasadzie PRL w Bukareszcie. Do stanu wojennego był członkiem PZPR.

17. Krzysztof Czabański – mianowany 01.07.2006 na prezesa Polskiego Radia S.A. – były dziennikarz m.in. „Sztandaru Młodych” i „Zarzewia”. W latach 1967-1980 należał do PZPR.

18. Stanisław Podlewski – mianowany 17.07.2006 dyrektorem departamentu rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa – należał do PZPR do końca jej istnienia.

19. Marcin Wolski – 21.07.2006 mianowany został dyrektorem I programu PR – od 1975 roku do końca był w PZPR, będąc m.in. sekretarzem POP w PR. Od 11 lipca 2016 dyrektor TVP2 (przyp. red.)

20. Jan Sulmicki – kandydat na prezesa Narodowego Banku Polskiego, zgłoszony 11.12.2006 przez Kaczyńskiego – były aktywista PZPR w SGPiS (obecnie SGH), także w stanie wojennym.

21. Janusz Kaczmarek – szef MSWiA, prokurator krajowy z ramienia PiS – Członek PZPR od 1986 r.

22. Piotr Cybulski – poseł PiS. Były członek ZSMP i PZPR.

23. Aleksander Chłopek – poseł z Gliwic. Członek PZPR od roku 1978. W latach 80. był członkiem egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR.

24. Halina Molka – posłanka na Sejm RP V kadencji. Były członek PZPR. Od 23 sierpnia 2007 posłanka PiS.

25. Stanisław Piotrowicz – W 1978 rozpoczął pracę w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy, następnie w 1980 został przeniesiony do Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie, na początku lat 80. przeniesiony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie. Od 1978 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był członkiem egzekutywy PZPR w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w Krośnie.

26. Katarzyna Łaniewska– W czasie studiów należała do socjalistycznej organizacji młodzieżowej ZMP, donosiła na kolegów. Następnie należała do PZPR.
27. Julia Przyłebska - "sędzia" TK
28. Andrzej Przyłębski - ambasador, agent SB o pseudonimie „Wolfgang” ... itd. ...

Teraz o tych, którzy wrócili:
Kaczyński otoczył sie bandytami z ONR, czyli organizacji faszystowskiej, ich się bójcie.
"Obóz Narodowo-Radykalny – skrajnie prawicowe ugrupowanie polityczne o charakterze faszystowskim, założone 14 kwietnia 1934 r. przez młodzieżowych działaczy organizacji Obóz Wielkiej Polski, rozwiązane 10 lipca 1934 po 3 miesiącach działalności przez sanacyjne władze państwowe".
Byliście w Szpęgawsku, tam są tysiące ofiar, w całej Polsce leżą ich miliony.Tego chcecie, wojny? Domowej? Mieliśmy zawsze wrogów zewnętrznych, teraz Kaczyński wskrzesił POTWORA NARODOWOŚCIOWEGO!
To PIS niszczy POLSKĘ i to będzie koniec nas wszystkich!!!!!!!
U
U 30.10.2020, 13:45
Psychiatrzy chyba przyjmują normalnie. Zgłoś się .
I powiedz ,że pis ci tak sprał mózg że straciłeś poczucie rzeczywistości. Dam ci kasę na lekarza jak nie masz.Patriocie pomogę.
ha,ha...
ha,ha... 30.10.2020, 13:22
Oglądasz za dużo TVPis
Gość
Gość 30.10.2020, 07:40
Alunia, weź tabletki 😂
*****PO
*****PO 30.10.2020, 15:01
A ty już wziąłeś?
Gość
Gość 30.10.2020, 07:12
Czego nie rozumiecie? Ta władza taka jest. Jest tam dla władzy i pieniędzy a nie dla ludzi. Ale ślepi starogardzianie głosują...
Kociewiak
Kociewiak 30.10.2020, 06:08
Organ KC PiS.
dziab dziab
dziab dziab 30.10.2020, 03:44
Dobrze! Piszcie prawdę o tych figurach! Obnażajcie każde kłamstwo! Trzeba sprawdzić kto jest właścicielem lokalu i pewnie wszystko będzie jasne...
zenobiusz
zenobiusz 29.10.2020, 17:06
Myślę że prezydent nigdy nie wiedział o co chodzi , ten człowiek ma swój świat i chyba interesują go tylko imprezy dla mieszkańców. Dajcie chłopu spokój on zna się na czym innym i od tego jest prezydentem. Powołał sobie zastępców którzy powinni znać się na tym od czego są - to ich trzeba się czepiać :))
Wyborca
Wyborca 29.10.2020, 16:18
Nie zabieram głosu w sprawie betonowych zwierzaków ,bo nie wiem czy to rzeczywiście jest jakas afera ?
Na co innego chcę zwrócić uwagę,a mianowicie na to,ze prezydent Stankowiak jest dosc często poddawany krytyce na łamach gazety.(Słusznie czy nie to inna sprawa).Natomiast na temat starosty Chyły i jego świty nic takiego nie ma miejsca.Wręcz przeciwnie-promocja gazety powiatowej i "osiagnięć" tego towarzystwa.
Zastrzegam,ze osoby publiczne mogą być krytykowane i to żadna nowość...ale w mojej ocenie media nie powinne wiązać się "biznesowo" ze starostwem.
I jeszcze jedno zapytanie.Dlaczego pod artykułem o Prezydencie można komentować bez konieczności logowania.
Natomiast po artykułami o starostwie tylko po zalogowaniu ?
Sami SOBIE odpowiedzcie.
Gość
Gość 30.10.2020, 07:18
Nie masz pojęcia o mediach w Starogardzie. Jak chcesz poznać temat to zrób to, o czym już nawet Wodecki śpiewał: „zacznij od Łacha...”
Wyborca
Wyborca 30.10.2020, 08:58
To co w Starogardzie nie ma wolnych mediów ?
k
k 29.10.2020, 20:48
Bo to pisiorska gazeta. A Prezydent Stankowiak się nigdy nie określił po stronie PiS , więc będą tak długo z niego lżyć , szczuć na niego i go pomawiać aż w opinii publicznej się utwierdzi że to zły człowiek.
Bo tak to działa.
Gość
Gość 30.10.2020, 07:19
Bujasz w obłokach. Przecież był w koalicji z PiS
***** ***
***** *** 30.10.2020, 06:12
Dokładnie tak.
Obywatel
Obywatel 29.10.2020, 23:30
Skoro jak twierdzisz gazeta pisiorowska to jak sie ma do starostwa gdzie rządzi PO i SK.
Wg.mnie najgorsza koalicja w dziejach samorządu.
Gość
Gość 30.10.2020, 10:30
Może pod starostwo powinien pójść protest?
Należałoby przewietrzyć zarząd .
Dośc nepotyzmu,kolesiowstwa i ukladów.
Alkoholizm należy leczyć panie rudy.
o
o 29.10.2020, 14:36
Ale tak właściwie to o co chodzi?
xyz
xyz 29.10.2020, 12:30
bulwersująca sprawa ? no mnie nie zbulwersowała :/
robot
robot 29.10.2020, 12:34
O pierwszy zwolennik wladzy i oszustwa.

Pozostałe