Projekt przeciwko „LGBT” podzielił radnych

  • 08.11.2019, 16:25 (aktualizacja 10.11.2019, 21:47)
  • redakcja
Projekt przeciwko „LGBT” podzielił radnych

Podziel się:

Podczas ostatniego posiedzenia Sesji Rady Miasta, radni głosowali projekt uchwały radnego Sebastiana Kucharczyka w sprawie sprzeciwu wobec próby wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym. Kto poparł projekt, a kto głosował przeciwko oraz jak sprawę komentują radni?


Marsze, pikiety i manifestacje środowisk LGBT – to w ostatnim czasie coraz częstsze widoki. Głośniej jest również o zamieszkach pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami tej ideologii, a słowo tolerancja i homofobia nabiera zupełnie innego znaczenia.
Marsze środowisk odbywających się pod tęczową banderą, coraz częściej jednak spotykają się ze społecznym sprzeciwem i brakiem akceptacji, a w mniejszym stopniu z tolerancją i poparciem.
Grupy LGBT tworzą mniejszości definiujące swoją odmienność od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz osoby tożsamości płciowej niezgodnej z biologiczną płcią.

„Uderza to w naszą normalną rodzinę”
Jak podkreślili w sierpniowym wywiadzie z nami radni miejscy ze starogardzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości, wielu mieszkańców miasta wyraża duże zaniepokojenie, że pod pretekstem równouprawnienia promowana jest ideologia LGBT i gender.
- Przenika to do szkół, urzędów, a także do młodzieżowych organizacji. Oprócz podważania moralnych fundamentów cywilizacji, uderza to w normalną rodzinę. Sprzeciwiam się realizowanej przez LGBT silnej propagandzie seksualizacji życia człowieka już od wieku wczesnodziecięcego. Chcemy bronić nasze miasto przed szkodliwą ideologią LGBT. Chcemy również, aby nasze dzieci w szkole poznawały takie słowa jak: patriotyzm i rodzina. To właśnie takie słowa pozwolą młodym osobom w przyszłości zbudować silne i trwałe więzi z drugim człowiekiem, czy lokalną społecznością. [...] Szkoła ma dać gwarancję bezpieczeństwa, a nie być miejscem do rozpowszechniania trudnych do pojęcia programów – mówili nasi rozmówcy.

Jak głosowali radni?
Podczas ostatniej sesji rozpatrzono projekt radnego Kucharczyka. Poparło go 6 radnych, a 8 osób zagłosowało przeciw. Pozostali obecni wstrzymali się od głosu. Nieobecny podczas głosowania był jedynie Marek Konkolewski.
Przypomnijmy, że w sierpniu bieżącego roku mieszkańcy mogli podpisać petycję wspierającą ten projekt. Wówczas udało się zebrać niebagatelną liczbę podpisów.
- Projekt uchwały wyrażającej Stanowisko Rady Miasta Starogard Gdański „w sprawie powstrzymania ideologii LGBT"do wspólnot samorządowych” - podpisało ponad 700 mieszkańców Starogardu Gdańskiego [...]

Nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie”
Ponadto radni głosowali za drugim projektem w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Ta uchwała również nie przeszłą. Poparło ją 5 radnych a siedmiu głosowało przeciw. Tylu samo radnych wstrzymało się od głosu.
O komentarz i opinię poprosiliśmy również Ryszarda Brzyckiego z Platformy Obywatelskiej, który głosował przeciw.
- Oba projekty uchwał poddane pod głosowanie zawierają dużo elementów, które od kilku lat w Polsce rozbudzają duże emocje, dotykają bardzo wrażliwych dziedzin życia takich jak wyznanie, orientacja seksualna, rasa czy światopogląd – powiedział radny Ryszard Brzycki.
- Wszystkie te zagadnienia są już uregulowane w Konstytucji, która póki co jeszcze obowiązuje oraz w innych ustawach [...]

Jak głosowali radni w spawie uchwały o „LGBT”
Za głosowali: Tomasz Cylkowski, Dorota Glanert, Marek Jankowski, Sebastian Kucharczyk, Mieczysław Płaczek, Jan Strzelczyk
Głosowali przeciw: Ryszard Brzycki, Artur Cybula, Małgorzata Grzecznowska, Jarosław Janaszek, Zbigniew Kotlewski, Brygida Nowacka, Wojciech Pielecki, Sławomir Ruśniak
Wstrzymali się od głosu: Anna Benert, Anna Gdaniec, Kazimierz Konkel, Jarosław Krzemiński, Martyna Łangowska-Siembida, Daniel Olszewski
Nieobecny podczas głosowania był: Marek Konkolewski

Więcej o tej sprawie przeczytacie w aktualnym wydaniu Gazety Kociewskiej.

_redakcja

Pozostałe