Środa, 19.12.2018
Super Pupil Starogard Kociewska
Super Pupil Starogard Kociewska
Super Pupil Starogard Kociewska

Nauczyciel

TEB Edukacja Sp. z o.o. - lider na rynku edukacyjnym w Polsce, prowadzący m.in. szkoły policealne i medyczne, technika, zawodowe kursy i szkolenia oraz Akademię III wieku, poszukuje nauczycieli różnych kwalifikacji do nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych kształcenia dziennego i zaocznego.

Dla nas cenne jest:
• Doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi
• Pasja, zaangażowanie oraz życzliwe nastawienie do uczniów
• Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
• Dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaną pracę

Pracując z nami możesz liczyć na:
• Zatrudnienie w stabilnej firmie będącej liderem w swojej branży
• Możliwość długofalowej współpracy
• Umowę o pracę
• Atmosferę opartą na współpracy, zaufaniu i dzieleniu się wiedzą
• Bogate zaplecze pomocy dydaktycznych
• Ubezpieczenie NNW i pakiet medyczny na preferencyjnych warunkach, atrakcyjne zniżki na kształcenie w ramach oferty holdingu TEB

Miejsce zatrudnienia: Szkoły TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 19c

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy sekretariatu [email protected]

Przesłanie dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją poniższej klauzuli.

Administratorem danych osobowych jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 221 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
1.realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
2.w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia);
3.w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.
Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO , gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu:
1. realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
2. w zakresie wizerunku udostępnionego przeze mnie w dokumentach aplikacyjny
3. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych

Zdjęcia (1)


Hallera 19c