Pomoc w pisaniu i poprawie prac

Pomagam w pisaniu prac zaliczeniowych, dyplomowych,podyplomowych - administracja, prawo, stosunki międzynarodowe, zarządzanie,ekonomia, finanse i rachunkowość, marketing, bankowość, logistyka, ubezpieczenia, bhp, bezpieczeństwo wewnętrzne ,ochrona środowiska, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia, dietetyka , promocja zdrowia, fizjoterapia, terapia zajęciowa,logopedia, pedagogika ogólna, opiekuńcza i specjalna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, resocjalizacja,diagnoza i terapia pedagogiczna, nauka o rodzinie, praca socjalna, filozofia oraz wiele innych dziedzin ( proszę pytać ). Analizy statystyczne, prezentacje multimedialne, najnowsza literatura, w tym zagraniczna Zajmuję się także poprawą prac dyplomowych wg uwag promotora oraz poprawą plagiatu JSA.