EXLTERRA S.A.

Tczew 83-110
Bałdowska

Firma Exlterra zajmuje się odwadnianiem powierzchni gruntowych. System GEPS w maksymalny sposó wykorzystuje przenikanie wody zamiast kierować ją do kanalizacji deszczowej/ściekowej. Zapewnia jej lepszą wilgotność poprzez umożliwienie swobodnego przepływu pionowego wody, poprawienie przepływu wód gruntowych i zapobieganie powrzechnym problemom z nimi związanymi.

GEPS nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania oraz konserwacji.