poniedziałek, 26 września 2022 04:42
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

O odszkodowaniach z tytułu wypadków rozmawiamy z Jackiem Wrzoskiem - Prezesem Zarządu Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej Adversum Sp z o. o.

O odszkodowaniach z tytułu wypadków rozmawiamy z Jackiem Wrzoskiem - Prezesem Zarządu Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej Adversum Sp z o. o.
Jacek Wrzosek - Prezes Zarządu Kancelaria Prawniczo-Brokerska ADVERSUM Sp. z o.o.

Red. - Jak można i czy warto ubiegać się o odszkodowanie po wypadku? Czym jest tzw. skoordynowane leczenie refundowane z OC sprawcy.

Jacek Wrzosek - Wiele osób, które miały tę nieprzyjemność i doświadczyły wypadku nie wiedzą, czy przysługuje im odszkodowanie i jak skutecznie się o nie ubiegać. Niestety często zdarza się, że odpowiedzialności wynikającej z polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel może wypłacić zbyt niskie, lub nawet odmówić wypłaty odszkodowania. Z kolei osoby, które uległy wypadkowi i nie mają własnego ubezpieczenia, często nie wiedzą, że mimo jego braku – mogą liczyć na finansowe zadośćuczynienie za wyrządzaną im szkodę z polisy OC sprawcy wypadku. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie i jak bezstresowo przeprowadzić całą procedurę? Czym jest i jak wygląda proces skoordynowanego leczenia poszkodowanych po wypadkach?

Red. - Co to jest wypadek i czym jest odszkodowanie?

Jacek Wrzosek - Powiedzenie „wypadki chodzą po ludziach” jest absolutnie trafne. Samych wypadków drogowych w 2019 roku było ponad 30 000 (raport statystyk Policji), a warto dodać, że nie uwzględnia on innych wypadków komunikacyjnych, czy takich, które miały miejsce w pracy. Ubezpieczyciele obejmują ochroną ubezpieczeniową zarówno samych ubezpieczonych, jak i poszkodowanych w wypadku, który powstał z winy osoby objętej ubezpieczeniem. Oznacza to, że tak naprawdę nie trzeba być ubezpieczonym, żeby dochodzić swoich praw i żądać odszkodowania z OC sprawcy. Za wypadek uważa się zdarzenie, które powstało na drodze publicznej (wypadek komunikacyjny), wypadek w miejscu pracy, czy też każde inne zdarzenie, które powoduje uszczerbek na zdrowiu i inną szkodę dla osoby, która go doświadczyła.


Odszkodowanie to teoretycznie materialna rekompensata poniesionych strat oraz utraconych korzyści, które ma być docelowo przeznaczone na naprawienie doznanej szkody. Ponadto należne jest zadośćuczynienie jako rekompensata strat moralnych. Odszkodowanie z OC sprawcy należy się osobie poszkodowanej, uczestniczącej w wypadku, który nie był jej winą. Rodzaj wypadku i doznane w nim obrażenia są bardzo istotnymi czynnikami przy ustalaniu wysokości odszkodowania. To właśnie dlatego, tak istotna jest znajomość swoich praw i wiedza o tym, jak wygląda proces ustalania wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W interesie ubezpieczyciela często jest wypłata jak najniższych kwot lub uniknięcie wypłaty– w takiej sytuacji warto być pod opieką profesjonalnej Kancelarii Prawnej (np. Adversum), która specjalizuje się w tej konkretnej gałęzi prawa. Czasami bezpośrednio po wypadku, sam poszkodowany lub jego rodzina nie mają po prostu przysłowiowej głowy, a nierzadko przygotowania merytorycznego do profesjonalnego przeprowadzenia odzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia od własnego ubezpieczyciela lub z OC sprawcy. Pomoc prawnika jest w tym wypadku nieoceniona. Niewiele osób wie, że może liczyć nie tylko na ogólnodostępny NFZ, ale również na kompleksowe leczenie w najlepszych prywatnych placówkach w Polsce (taką ofertę ma np. Inmedin). Mało tego! Obejmuje ona nie tylko bezpośrednią opiekę medyczną, czyli diagnostykę i docelowe leczenie, ale również dalszą rehabilitację, pomoc psychologa, czy też inne, nierefundowane zabiegi, których koszt pokryje ubezpieczyciel z polisy poszkodowanego, lub z OC sprawcy.


Red. - Jak zapobiec problemom z ubezpieczycielem po wypadku?

Jacek Wrzosek - Tak naprawdę każdy wypadek niezależnie od jego charakteru może powodować daleko idące konsekwencje, które nie zawsze poszkodowany zauważa i odczuwa od razu. Nawet z pozoru niegroźny wypadek może sprawić, że poszkodowany będzie w niedalekiej przyszłości niezdolny do pracy. Warto wziąć pod uwagę również fakt, że wiele osób bezpośrednio po doznaniu urazu jest bardzo przejęta, zestresowana, a nawet w szoku. W takiej sytuacji ciężko zachować zimną krew i jasny umysł, żeby zadbać o wszystkie niezbędne czynności, które będą upoważniały do wypłaty odszkodowania. To właśnie dlatego, w przypadku np. wypadków komunikacyjnych wiele osób nie zgłasza do protokołu policji wszystkich strat, których doznała – a to dla ubezpieczyciela jest kluczowe. Nie oznacza to jednak, że poszkodowany nie ma prawa dochodzić dalszych roszczeń, uwzględniając również wszystkie dodatkowe możliwości np. konieczność rehabilitacji, lub objęcia opieką psychologiczną.


Niestety polski, państwowy system opieki zdrowotnej według opinii wiele pacjentów nadal pozostawia wiele do życzenia. Przy konieczności długotrwałego leczenia, dla osoby poszkodowanej liczy się komfort podczas przeprowadzania niezbędnych badań, szybkość umówienia wizyt i przede wszystkim szeroki zakres dostępnego leczenia. To właśnie dlatego, coraz więcej osób wybiera komercyjną opiekę medyczną i prywatne szpitale, które niestety nie należą do rozwiązań ekonomicznych i niedrogich. Tak naprawdę, niewiele osób zaskoczonych nagłym wypadkiem, jest przygotowanych do opłacenia z własnych oszczędności wszelkich niezbędnych badań.


Czy dochodzenie swoich praw i cały proces wnioskowania o odszkodowanie (z OC sprawcy lub z własnej polisy) musi być skomplikowany, stresujący i długotrwały? Jak się okazuje, nie trzeba zakładać czarnych scenariuszy, poświęcać zdrowia i czasu na samodzielnie załatwienie wszystkich spraw. Jest bowiem dostępnych kilka rozwiązań, które mogą nie tylko ułatwić cały proces ubiegania się o odszkodowanie, ale również sprawić, że będzie ono wyższe. To wszystko jest możliwe dzięki połączeniu gruntownej znajomości prawa odszkodowawczego z dostępem do skoordynowanego systemu leczenia w najlepszych, prywatnych klinikach w Polsce!

Red. - Koordynacja procesu leczenia poszkodowanych po wypadkach – jak wygląda i  na co może liczyć pacjent?

Jacek Wrzosek - Cały proces koordynacji procesu leczenia pacjenta bezpośrednio po wypadku, a potem ustalenie harmonogramu dalszej rehabilitacji jest bardzo złożony i każdorazowo ustalany indywidualnie po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki. To, co istotne – nawet przy bardzo poważnych urazach, mimo że nie zawsze jest możliwy powrót do pełni zdrowia, dzięki skoordynowanemu procesowi leczenia można w znacznym stopniu poprawić komfort życia pacjenta i przywrócić większą część utraconej sprawności. Niestety przy zwykłym leczeniu realizowanym na NFZ nie zawsze jest to możliwe, ponieważ nie wszystkie nowoczesne terapie i zabiegi podlegają refundacji. Trudności wynikają również w wyniku długiego oczekiwania na terminy wizyt i nierzadko brakami kadrowymi w szpitalach. 

Największe szanse na powrót do zdrowia i przywrócenie sprawności po poważnym wypadku, poszkodowany ma w ciągu pierwszych 100 dni. Zakładając, że na rehabilitację lub wizytę u specjalisty w ramach NFZ czasami trzeba czekać nawet kilka miesięcy – szanse na cofnięcie skutków wypadku (w szczególności neurologicznych) drastycznie maleją. Szybkie wdrożenie leczenia jest szczególnie ważne w przypadku bardzo poważnych przypadków medycznych, ponieważ to one najczęściej wymagają szczególnej uwagi i bardzo indywidualnego podejścia. Wiele dostępnych nowoczesnych technik leczenia jest niestety nierefundowana. Dzięki firmom takim, jak np. Instytut Medycyny Interwencyjnej – pacjent może mieć dostęp do wszystkich niezbędnych terapii i zabiegów – bez obaw o ich koszty.

To właśnie dlatego profesjonalne ustalenie kolejności zalecanych działań jest tak ważne. Taką usługę, czyli połączenie synergicznej współpracy doświadczonego lekarza koordynatora i indywidualnego opiekuna pacjenta oferuje np. Instytut Medycyny Interwencyjnej. Warto dodać, że cały plan leczenia obejmuje najlepsze prywatne placówki w Polsce, takie jak np. Szpital Medicover w Warszawie, klinika PODOS, Klinika LIFE ortopedia, Centrum Medycyny Sportowej diagnostyka obrazowa i Uzdrowiska Polskie Grupa BSP i wiele innych. Z oferty wymienionych placówek współpracujących można będzie korzystać bez konieczności wnoszenia wkładu własnego, ponieważ koszt leczenia będzie w całości pokryty z OC sprawcy (tym z kolei zajmie się Kancelaria Prawno – Brokerska Adversum). 


Red. - Czemu warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Jacek Wrzosek - Niestety nie każdy może poszczycić się znajomością prawa odszkodowawczego, a nawet jeżeli ma to szczęście – to bezpośrednio po wypadku nie zawsze istnieje możliwość kontaktowania się z ubezpieczycielem i załatwiania wszystkich formalności związanych z wypłatą odszkodowania. Nierzadko to właśnie dopiero prawnik jest w stanie zwykle uzyskać dla swojego klienta odszkodowanie w kwocie wyższej, niż otrzymałby je przeciętny Kowalski. Niedoświadczona osoba może uznać pierwszą ofertę ubezpieczyciela za korzystną i zgodzić się na nią bez uwzględnienia przyszłych szkód związanych np. z:

  • Koniecznością dalszej rehabilitacji.
  • Czasową lub stałą utratą źródła dochodów związaną z absencją w pracy po wypadku, lub utratą zdolności do pracy.
  • Innymi, pierwotnie nieprzewidzianymi szkodami gospodarczymi.
  • Stratą nieekonomiczną, czyli np. bólem, cierpieniem, zeszpeceniem itp.


Red. - Co należy zrobić bezpośrednio po wypadku?

Jacek Wrzosek - Każdy, kto uczestniczył w wypadku, powinien bez zbędnej zwłoki zasięgnąć fachowej porady lekarza. Z perspektywy dalszych roszczeń dokumentacja medyczna będzie wymagana, aby udowodnić wszystkie obrażenia. W takich wypadkach warto skorzystać w pierwszej kolejności z porady firmy, która zajmuje się koordynacją działań odszkodowawczo – medycznych, ponieważ to, do jakiego lekarza się zgłosi poszkodowany i gdzie zostanie skierowany, ma znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy. Osoba, która nie zwróci się natychmiast o pomoc medyczną, powinna być przygotowana na to, że ubezpieczyciel będzie mógł zakwestionować stopień doznanych obrażeń.


W dochodzeniu swoich roszczeń niezbędne są dowody. W przypadku wypadków jest to najczęściej dokumentacja. Jeśli ma to zastosowanie, warto w każdym wypadku powiadomić policję, która sporządzi raport, który na dalszym etapie można wykorzystać jako dowód. Inne dokumenty, które często stanowią podstawę do ubiegania się o odszkodowanie to np.:

  • dokumentacja medyczna,
  • zdjęcia z miejsca wypadku,
  • dane świadków,
  • kosztorys leczenia (w tym również pomaga Inmedin),
  • kosztorys innych poniesionych wypadków itp.


Chociaż zdaje się, że żyjemy w społeczeństwie, które ma swobodny dostęp do wszelkich informacji – pomoc profesjonalistów w podobnych przypadkach jest naprawdę nieoceniona. Współpraca Kancelarii Prawnej i Instytutu, który zajmuje się kompleksowym leczeniem osób po wypadkach, pozwala na uniknięcie pułapek, które czekają na wielu krokach procesu odszkodowawczego, ale również umożliwia zmaksymalizowanie wysokości odszkodowania i kompleksową opiekę medyczną – nawet długo po wypadku. Większość wypadków powoduje stratę. Straty mogą mieć charakter niematerialny lub finansowy. Niezależnie od ich rodzaju i zakresu – warto zadbać o interes swój i swoich najbliższych i wykorzystać szansę na poprawę zdrowia (zarówno fizycznego, jak i psychicznego), dzięki dostępowi do najlepszej, prywatnej opieki medycznej w Polsce i doświadczeniu wyspecjalizowanych w odszkodowaniach prawników.

Red. - Dziękujemy Panie Prezesie za przybliżenie Naszym Czytelnikom powyższych ważnych zagadnień.


O Kancelarii Prawno-Brokerskiej Adversum

Kancelaria Prawno – Brokerska Adversum od ponad 19 lat działa na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków (niezależnie od ich rodzaju). Wieloletnie doświadczenie w występowaniu przed zakładami ubezpieczeniowymi, gruntowna znajomość prawa odszkodowawczego i działania firm ubezpieczeniowych sprawia, że Adversum jest w stanie pomóc w walce o adekwatne odszkodowanie lub zadośćuczynienie poniesionych strat – fizycznych, psychicznych i materialnych poszkodowanego. Klienci naszego Partnera nie muszą martwić się również o koszty sądowe, ponieważ to właśnie Adversum pokrywa je w 100%. Wpływa to na fakt, że współpraca z Kancelarią nie jest związana z jakimkolwiek ryzykiem finansowym. Placówki Adversum ulokowane są w kilku miastach Polski – Warszawie, Białymstoku, Ełku, Olsztynie, ale Kancelaria obsługuje Klientów z całej Polski. Potwierdzeniem rzetelności i profesjonalizmu działania może być fakt, że Kancelaria Adversum, działając na rzecz swojego Klienta, wywalczyła najwyższą rentę w Polsce i obsłużyła dotychczas klika tysięcy klientów.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Hommage à Profesor Kazimierz Ostrowski. Pamięć obrazów Hommage à Profesor Kazimierz Ostrowski. Pamięć obrazów wernisaż: 15 września 2022, godz.18:00 wystawa czynna: 16 września - 2 października 2022, w godz. 12.00-18.00 miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk Artyści: Badowska Wilga, Bau Jarosław, Bereźnicki Kiejstut, Bielawski Andrzej, Bryzgalski Kuba, Buczkowski Jan, Cybulski Daniel, Czerniawski Józef, Cześnik Henryk, Dobrowolska Alina, Dolega Zuzanna, Florczak Robert, Garczyński Przemysław, Garnowski Michał, Gliszczyński Krzysztof, Gorczyński Maciej, Ignatowicz Filip, Jadczuk Aleksandra, Józefowicz Katarzyna, Józefowicz Piotr, Kalkowski Kazimierz, Karmasz Andrzej, Kornacki Jacek, Krechowicz Dominika, Krechowicz Jerzy, Kucharski Tomasz, Lasecki Hugon, Lejman Dominik, Lipnicki Sławomir, Łajming Włodzimierz, Łopaciński Przemysław, Miszkin Teresa, Model Marek, Modzelewski Jarosław, Nathan Piotr, Nowicka Hanna, Osicki Janusz, Ostrogórski Jerzy, Pela Magdalena, Pęk Mateusz, Plota Janusz, Pieleszek Jakub, Polkowski Krzysztof, Przyżycka Agata, Reinert-Faleńczyk Anna, Sobczyk Marek, Starzec Teresa, Sylwestrowicz Arkadiusz, Świeszewski Maciej, Targońska Maria, Treppa Zbigniew, Waligórska Anna, Widyński Aleksander, Wróblewski Krzysztof, Wrzesiński Marek, Zaremba Wiesław, Zawicki Marcin, Zdybel Jacek Impulsem do stworzenia wystawy, było przekazanie Uczelni przez córkę Profesora Kazimierza Ostrowskiego, Panią Honoratę Pilszyk, podobrazi, jakie pozostawił po sobie Mistrz. Były to płótna zagruntowane przez Artystę osobiście, gotowe do dalszej pracy, niektóre z ledwo zaczętym szkicem lub próbą pozostawionego koloru. Gdy zobaczyłem je w pracowni w Gdyni (a było to w 2015 roku), pomyślałem, że te podkłady mogłyby stać się inspiracją do stworzenia nowych prac, rodzaju symbolicznej kontynuacji, dokończenia dzieła przez innych malarzy. Przygotowanie wystawy prac namalowanych przez innych twórców, na płótnach należących do Kazimierza Ostrowskiego, było ideą intrygującą, wartą zaangażowania. Podobrazia dość szybko powędrowały nie tylko do jego absolwentów i przyjaciół, ale także artystów z innych ośrodków, przyjaciół związanych z Galerią Koło (w której prace Profesora prezentowane były na wystawie inaugurującej działalność galerii w 1995 roku). Gest ten został przyjęty z zainteresowaniem jako duże wyzwanie artystyczne. Ponieważ ilość podarowanych „Kachowych” płócien była ograniczona, wracając ponownie do pomysłu realizacji wystawy, postanowiłem ją rozszerzyć. Zaproponowałem udział w wystawie wszystkim pracownikom Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ważny jest udział w projekcie najmłodszych pracowników Wydziału Malarstwa, którzy nie mieli okazji poznania profesora Kazimierza Ostrowskiego, znają osobę Profesora tylko z opowieści. Celem wystawy jest wyrażenie uznania dla twórczej postawy Kazimierza Ostrowskiego i jego artystycznych zmagań. Jest to także wyzwanie wobec historii i dziedzictwa kultury. Warto przekazywać naszą wspólną historię nowym pokoleniom, które stają się jej symbolicznymi spadkobiercami. Poprzez udział artystów różnych generacji, będziemy mogli przyjrzeć się artystycznym ideom, które mimo pokoleniowych różnic, posiadają wspólny rodowód. Istotny jest także modernistyczny rys w twórczości Profesora i jej relacja z malarstwem współczesnym. W obecnym roku 2022 mija 105 rocznica urodzin Profesora i pewnie gdyby żył, celebrowalibyśmy ją hucznie. Mamy niecodzienną okazję by tak się stało, by na chwilę wrócić do wspólnie spędzonych chwil. W 2002 roku byłem pomysłodawcą utworzenia Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego, którą Zarząd Okręgu ZPAP w Gdańsku przyznaje dorocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. W 2010 roku, pełniąc funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa, zainicjowałem wydawnictwo o charakterze dokumentacyjnym, w którym sporo artystów mogło się podzielić swoimi wspomnieniami związanymi z osobą Profesora. Wielu z nich nie ma już wśród z nas. Pozostają nieocenione słowa, które z czasem nabierają szczególnej wymowy. Rozpoczęty dialog wymaga kontynuacji, by mógł rozwijać się w czasie, nabrać impetu. Ważną częścią projektu jest wydawnictwo, które zostanie zrealizowane po wystawie. Biorący udział w tym przedsięwzięciu artyści, będą mogli zaprezentować nie tylko swoje dzieła, ale także wspomnienia związane z Profesorem oraz refleksje odnoszące się do czasów studiów na Wydziale Malarstwa. To niecodzienne spotkanie jest dla nas wszystkich okazją, by oddać hołd Profesorowi oraz docenić Jego wiarę w sztukę i przepełnione pasją oddanie profesji malarza. Krzysztof Gliszczyński Kurator: prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński Współpraca kuratorska: dr Daniel Cybulski Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku Patroni medialni: trójmiasto.pl, Magazyn „Linia”, Magazyn Trójmiejski „Prestiż”, "Notes na 6 tygodni", Radio Gdańs Wydarzenie FB:  https://www.facebook.com/events/422290226552438  Data rozpoczęcia wydarzenia: 18.08.2022 14:00 – Data zakończenia wydarzenia: 02.10.2022 18:00
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: Qwerty Treść komentarza: Typowy skretyniały pisior, żal mi Ciebie .Paliwo podrożało , bo wysyłamy na Ukr, węgla nie ma ale spoko kupimy nasz Polski węgiel powtarzam Polski węgiel!!!od Ukrainy i jakos to będzie . Czy nas Rosja zaatakowała ?? No nie . To dlaczego miałbym iść walczyć dla neobanderowców??? Nie będę się pchał nie w moją wojnę . PiSiorki z Powcami niech idą :):) Data dodania komentarza: 21.09.2022, 09:28Źródło komentarza: Tabletki z jodem trafiły do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. MSWiA: To na wszelki wypadekAutor komentarza: alkomat 2Treść komentarza: a co mom zgłaszać , jak tego nie udowodnię ?Data dodania komentarza: 21.09.2022, 09:16Źródło komentarza: UWAGA kierowcy! Od jutra zmiany w przepisach. Wyższe mandaty i punkty kasowane po dwóch latach Autor komentarza: Wujek dobra radaTreść komentarza: Wystarczy nie jeździć jak debil i już nie dopierdzieląData dodania komentarza: 21.09.2022, 09:10Źródło komentarza: UWAGA kierowcy! Od jutra zmiany w przepisach. Wyższe mandaty i punkty kasowane po dwóch latach Autor komentarza: precz z trolemTreść komentarza: A Ty trolu? Zgłosiłeś?Data dodania komentarza: 21.09.2022, 07:30Źródło komentarza: UWAGA kierowcy! Od jutra zmiany w przepisach. Wyższe mandaty i punkty kasowane po dwóch latach Autor komentarza: boloTreść komentarza: Masz człowieku mały mózg, a w zasadzie ty nie masz mózgu. Ale nie mam zamiaru żałować takich typów jak Ty i Tobie podobni. Jesteś zły. Ty i Tobie podobni to najgorsze zło dla Polaków i dla Polski.Data dodania komentarza: 21.09.2022, 07:29Źródło komentarza: UWAGA kierowcy! Od jutra zmiany w przepisach. Wyższe mandaty i punkty kasowane po dwóch latach Autor komentarza: JolaTreść komentarza: To o czym piszesz to patologia. Nie potrafisz zorganizować dziecku życia, to podaruj sobie dzieci. Potem cała Polska musi utrzymywać patoli, którym te policyjne ble, ble, ble też nie pomoże.Data dodania komentarza: 21.09.2022, 07:16Źródło komentarza: Dzielnicowi odwiedzili dzieci z przedszkola Aniołek
Reklama
Reklama