Piątek, 15.12.2017, imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

Tczew. Podstawowy Kurs Original Play®

Kurs skierowany do rodziców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli odbędzie się w sobotę, 20 maja 2017 w godzinach 9.00-17.00 w Tczewie. PROGRAMUczestnicy warsztatów „Original Play®” uczą się:– radzenia sobie z konfliktami i rywalizacją w życiu osobistym i zawodowym,– osiągania poczucia bezpieczeństwa, przynależności oraz zaufania w kontaktach z innymi,– radzenia sobie ze stresem, lękami,– radzenia sobie z sytuacjami zaskoczenia i zmianami,– uczą się jak zmienić wzorce zachowań z agresywnych, pełnych złości, przemocy i innych bezproduktywnych zachowańna uprzejmość, dbałość i otwartość na drugiego człowieka,– uczą się jak zwiększyć własną emocjonalną elastyczność i wzmocnić poczucie własnej wartości,– rozwijają niewerbalne umiejętności interpersonalne.Uczestnicy warsztatów zdobywają również wiedzę o tym:jaka jest rola pierwotnej zabawy w życiu dziecka,w jaki sposób pierwotna zabawa tworzy silne podstawy dla uczenia się i rozwoju dzieci,jaka jest rola dorosłych w zabawach dzieci,jakie są główne zasady towarzyszenia dzieciom w zabawie.Program „Original Play”® otrzymał rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Spotkał się z wyrazami akceptacji i uznania dla propagowanych przez niego wartości, jego prostoty i bogactwa jednocześnie. Zyskał opinię programu, który powinien być włączony do programu szkoleń dla nauczycieli.Kurs poprowadzi mgr Jolanta Graczykowska – oficjalny przedstawiciel i koordynator programu Original Play® i „The Sanctuary Alliance” w Europie (autorskiego programu i projektu dr Freda Donaldsona ). Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne w zakresie wczesnej edukacji dziecka. Ukończyła Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy nauczycielskiej i terapeutycznej z dziećmi, z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi i rozwojowymi: agresją, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), autyzmem, dysleksją, problemami rozwoju psychoruchowego, opóźnieniem rozwoju intelektualnego. Posiada duże doświadczenie w pracy terapeutycznej w ramach turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci. Współpracuje ze szkołami wyższymi. Jest autorką naukowych publikacji w temacie Original Play.Uczestnikami jej zabaw są dzieci i dorośli, niezależnie od ich wieku, poziomu rozwoju psychofizycznego, uwarunkowań kulturowych i językowych, statusu społecznego. Bawi się z dziećmi specjalnej troski, z dziećmi ulic, ofiarami przemocy oraz z więźniami. Bawiła się z około 10 tys. dzieci w różnych częściach świata. Organizuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia Original Play dla rodziców, profesjonalistów w zakresie edukacji, medycyny, biznesu, osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego ORIGINAL PLAY®.ZAPISY PRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY NA STRONIE FUNDACJI -> http://fundacjaodnowa.org/kurs-podstawowy-original-play-zapisy/Miejsce warsztatów: Fundacja Od Nowa, ul. Wincentego Pola 17, 83-110 TczewCena: 360 zł/osoba*

Zdjęcia (1)

360,00

Tczew, Wincentego Pola 17