2013-01-03 10:25:00

Radny Nagórski: Nie było rysy w wychowaniu dzieci państwa Stolc

Na terenie powiatu starogardzkiego, w 171 rodzinach zastępczych przebywa 273 dzieci. W 2011 r. rodzinom tym wypłacono łącznie 3.287.655,25 zł a w 2012 r. (dane z grudnia) - 3.999.037,02 zł. Rada Powiatu Starogardzkiego na 21 Sesji przyjęła do realizacji Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starogardzkim na lata 2012 – 2014. Czy radni wiedzieli, że już na kolejnych sesjach będą mieli aż tak duży „rodzinny” problem?

Do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja 3 - letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka (art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).                                                                                       
-  Program rozwoju pieczy zastępczej jest spójny z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych oraz programem pomocy dziecku i rodzinie. Autorami merytorycznej treści programu są osoby pracujące z rodziną i dzieckiem – mówiła na 21 sesji RPS Tatiana Neumann, dyr Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd.. - Głównym jego celem jest stworzenie warunków do rozwoju pieczy zastępczej ukierunkowanej na formy rodzinne.
Program ma kilka celów szczegółowych: propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, tworzenie nowych form wsparcia oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom zastępczym w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie te działania realizowało w ciągu trzech lat.
- W 2012r. przekształciliśmy 4 funkcjonujące rodziny zawodowe w Rodzinne Domy Dziecka – mówi dyr Neumann. - Podpisaliśmy jedną nową umowę na rodzinę zastępczą zawodową. Przeszkolono także 24 nowe rodziny, które są  kandydatami na rodziny zastępcze

Darek Nagórski, skarszewski radny RPS na 22 sesji RPS zabrał głos w sprawie odebrania sześciu dzieci rodzinie Stolców z Kręga. Tą zastępczą rodzinę zna dobrze
- Mam obowiązek i moralne prawo. Po pierwsze - jako radny Rady Powiatu pośrednio odpowiadam za zaistniałą sytuację, bo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podlega Starostwu Powiatowemu, Po drugie - mam moralne prawo, gdyż w wieku trzech lat zostałem adoptowany. Jako jedyny, siedzący przy tym stole (obrad RPS – red.) wiem, co przeżywa dziecko, które nie może się wychowywać z biologicznymi rodzicami. Dlatego najważniejsze jest, aby każde dziecko znalazło kochającą rodzinę zastępczą, pełną dobroci i miłości. Uważam, że takie zalety posiada rodzina państwa Stolc, w której przez osiem lat nie było żadnej rysy w wychowaniu dzieci.

Nagórski zapytał wprost, dlaczego pani dyrektor PCPR, koordynator pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, i pani psycholog zawierzyli tylko dzieciom składającym zeznania obciążające  rodzinę Stolców.
- Dlaczego nie przeprowadzono wywiadu w terenie, pośród mieszkańców, którzy najlepiej znają tą rodzinę. Uważam, że to był karygodny błąd! Szanowni państwo, doskonale wiem, że świadkowie koronni też potrafią mówić nieprawdę, a co dopiero nastoletnia młodzież czy dzieci o bogatej fantazji.
Radny próbował dociec dlaczego tak szybko odebrano te dzieci.
- Wiem, pani dyrektor PCPR zna prawo i ma wiedzę książkową, ale zabrakło mi w tej decyzji ciepła i wiedzy życiowej, często innej niż bezduszne przepisy. Jak powiedział klasyk, zaznaczam w cudzysłowie: „Nadgorliwość gorsza od faszyzmu”...  Podziwiam tą rodzinę i że żaden z opiekunów w tej sytuacji nie znalazł się jeszcze w szpitalu przy ul. Skarszewskiej. Dlaczego pani dyrektor widzi tylko jedną stronę medalu. Potraktowanie księdza daje mi dużo do myślenia.

PCPR odpowiada
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim odpowiedziała, że zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, głównym zadaniem PCPR w Starogardzie Gdańskim, a w tym Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest  realizacja postanowień sądowych  poprzez zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- Przepisy zastrzegają, że piecza zastępcza może być sprawowana tylko w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie wypełnia swoich funkcji lub wypełnia je niewłaściwie, jesteśmy zobowiązani zawiadomić o tym fakcie właściwy sąd – wyjaśniła Tania Neumann.
I taki sposób postępowania PCPR zastosowało w sprawie rodziny zastępczej z Kręga.  

Ocena

Autor: jrok

Polecamy

Dodaj nowy komentarz
Dodając komentarz akceptujesz Zasady komentowania artykułów i Regulamin.

Komentarze (18)

Dodaj nowy komentarz

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze naruszające Zasady komentowania artykułów lub Regulamin będą usuwane.
.

2016

02

07

niedziela

Starogard Gd.
pogodnie
1.8°C
.
.
.


.